Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skawina

Aktualizacja 14:00

W związku z ustaniem zagrożenia powodziowego odwołuje się stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skawina od godz. 14.00.


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w związku z zagrożeniem powodziowym ogłasza na terenie Gminy Skawina stan alarmu przeciwpowodziowego od dnia 5 sierpnia 2021 roku, godz. 23:00 do odwołania.

Zobowiązuje się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne wymienione w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Skawina, którym przypisane są zadania w zakresie ochrony przed powodzią, do realizacji jego postanowień.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

źródło: gminaskawina.pl | Obraz Markus Distelrath z Pixabay

%d bloggers like this: