Ograniczenia w ruchu dla ciężarówek w okresie wakacyjnym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat, w którym przypomina iż w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton:

  • w piątek od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • w sobotę od godziny 8:00 do godziny 14:00,
  • w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 22:00,oraz
  • 14 sierpnia 2018 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 15 sierpnia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040)

źródło: gddkia.gov.pl /foto ilustracja