„Ojcowie Niepodległości” odwiedzili rynek w Skawinie

9 lipca 2018r. na skawińskim Rynku odbyło się otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina” oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Ekspozycja w Skawinie zaplanowana jest do 15 lipca 2018 r.
Podczas otwarcia wystawy obecni byli:
  • dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
  • Michał Masłowski – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie
  • Krzysztof Gębala – Radny Powiatu Krakowskiego
  • Norbert Rzepisko – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skawina
  • Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie
  • Radni Rady Miejskiej w Skawinie oraz opozycjoniści skawińscy.
 
„Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.” – ipn.gov.pl

video: skawina.tv

%d bloggers like this: