W Radziszowie rozbudowują kanalizację

W miejscowości Radziszów właśnie rozpoczęto rozbudowę kanalizacji wzdłuż ulicy Słonecznej. Prace powinny się zakończyć do 21 września tego roku, a łączna długość budowanej nitki kanalizacji to ponad 1600 metrów.

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało Konsorcjum Wykonawców: P.H.U. ZBIS Zbigniew Grabowski oraz P.I.B. Wrzoszczyk, która wykona tą inwestycję za prawie 1,3 mln zł. Jak poinformował nas Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie po wykonaniu inwestycji tj. po wybudowaniu sieci, odbiorze i oddaniu do eksploatacji właściciele posesji objętych projektem zostaną zawiadomieni o możliwości podłączania się do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zapytaliśmy również ZWiK o dalsze etapy kanalizowania gminy.Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 30 sierpnia 2017r., która zatwierdziła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-19 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa ZWiK Sp. z o.o., w zależności od możliwości ekonomicznych Spółki i pozyskania środków zewnętrznych w latach 2018-2021 planuje się budować:

  •  sieć kanalizacji w rejonie ul. Groble w Skawinie (tutaj przetarg 18 05 2018 został unieważniony ponieważ NIE BYŁO ŻADNYCH OFERT)
  • sieć kanalizacji w gminie Skawina zadanie „Jaśkowice-Zelczyna”
  • sieć kanalizacji w gminie Skawina zadanie „Grabie-Krzęcin”
  • sieć kanalizacji w rejonie ul. Graniczna i Leśna w Skawinie
  • sieć kanalizacji w rejonie ul. Wyspiańskiego w Skawinie.