OSP Skawina I otrzymała promesę na zakup nowego samochodu

W dniu wczorajszym na ręce strażaków OSP Skawina I została wręczona promesa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 w kwocie 760 tysięcy złotych.

Tą wspaniałą wiadomość wraz z potwierdzeniem otrzymania środków przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Obecni byli również burmistrz Norbert Rzepisko wraz ze swoim zastępcą Witoldem Grabcem.

Otrzymana kwota to zsumowanie różnych wsparć tj. WFOŚGIW, Urząd Miasta i Gminy Skawina, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, KG PSP oraz własne środki finansowe zebrane przez OSP Skawina I.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie to jednostka typu S-2. Jednostka jest w KSRG czyli w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. OSP powstało w 1878 roku. Do tej pory na wyposażeniu jednostki są dwa wozy ratowniczo-gaśnicze:

  • 339[K]74 – GCBA 5/24 Jelcz 422/JZS
  • 339[K]75 – GLM Fiat Ducato