Oszustwa na BLIK, na wnuczka, na policjanta – o tym rozmawiano w Sokole

Wczoraj (10 września br.) w Skawinie odbyła się debata społeczna, na której omówiono stan bezpieczeństwa występujący na terenie miasta i gminy Skawina. Spotkanie zorganizowane zostało przez Komendanta Komisariatu Policji w Skawinie podinsp. Marka Kowalika, przy współudziale Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Skawinie.

Tematem przewodnim debaty było „Bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Skawina przed oszustwami”, głównie tymi popełnianymi metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek” itp. Omówione zostały także oszustwa popełniane za pośrednictwem internetu m.in. tzw. „na BLIK-a”, „phishing”, „skimming”, fałszywe oferty kupna i sprzedaży oraz wyłudzanie pieniędzy poprzez groźbę ataku hakerskiego na dane komputerowe.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji w osobach: Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podinsp. Marek Kowalik, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkom. Tomasz Wieczorek, kierownik Rewiru Dzielnicowych KP w Skawinie asp. szt. Krzysztof Adamus, a także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Skawinie Antoni Bylica, Komendant Straży Miejskiej w Skawinie Karol Łuczak, Komendant Gminny Straży OSP w Skawinie Edward Nowak, a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy miasta i gminy Skawina.

Za pomocą prezentacji omówiono, m.in. w oparciu o „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący na terenie miasta i gminy Skawina oraz statystykę przestępstw, wyników prewencyjnych oraz zdarzeń drogowych zaistniałych zarówno w roku ubiegłym jak i bieżącym. Kolejnym elementem było poinformowanie uczestników debaty o sposobie eliminacji problemów zgłaszanych podczas poprzedniej debaty. W dalszej części spotkania odbyła się burzliwa dyskusja zarówno w przedmiocie tematu debaty, jak i obecnego stanu bezpieczeństwa występującego na terenie miasta i gminy Skawina. W trakcie rozmów mieszkańcy wskazali kolejne problemy i zagrożenia, w rozwiązaniu których swoją rolę odgrywają Straż Miejska, Policja oraz władze MiG Skawina. Na koniec Komendant Komisariatu Policji w Skawinie przyjął zobowiązania, będące w zakresie działania naszej formacji.

źródło: KPP Kraków