Po raz pierwszy rozdano Korundy w Skawinie

W niedziele 30 września Prawicowy Blok Samorządowy zorganizował Koncert Pieśni Patriotycznych pt. „Niepodległa Skawina 1918-2018”.

Podczas koncertu w „Sokole” uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie oraz grupa harcerzy z Krzęcina odśpiewała nie tylko Hymn Narodowy, Hymn Skawiny, ale również pieśni patriotyczne, które towarzyszyły żołnierzom podczas walk o Odzyskanie Niepodległości.

Ten wieczór był wyjątkowy z dwóch powodów, a mianowicie Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi Krzysztofa Karczewskiego – mieszkańca Skawiny. Od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”, aktywnie uczestniczył w strukturach tej organizacji, między innymi w Komisji Zakładowej AGH. W latach 1986-1992 członek Rady Archidiecezji Krakowskiej przy J.E.ks. kard. Franciszku Macharskim. W latach 1998-2002 Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie. Organizator struktur odrodzonego samorządu powiatowego, w jego pierwszej kadencji. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie w latach 2002 – 2006. Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie w latach 2006 – 2010. Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Drugim nie mniej ważnym powodem było uhonorowanie osób, które są niezmiennie związane ze Skawiną, a które to osoby przyczyniły się w dużej mierze do zaistnienia ruchów prawicowych w tym powstania „Solidarności” na terenie naszej gminy w latach 80-tych. Statuetki „Skawiński Korund” ( tak zostały nazwane) przyznawane przez Prawicowy Blok Samorządowy-Skawina otrzymali:

ks. kanonik Włodzimierz Łukowicz, Zdzisław Samborski, Stanisław Skuta, Leszek Klus, Kazimierz Klus i Krzysztof Karczewski.

Podczas tej uroczystości obecni byli najważniejsi przedstawiciele skawińskiej prawicy m.in: Senator Marek Pęk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Radny Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk oraz Krzysztof Gębała, I z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko oraz Radni Miejscy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Koncert poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec oraz jego zastępczyni Ewa Masłowska.

%d bloggers like this: