Przejście podziemne zastąpi kładkę nad torami kolejowymi!

Od poniedziałku 20 maja 2019 r., zostanie zamknięte przejścia przez kładkę nad torami kolejowymi na stacji w Skawinie.

Zamknięcie kładki jest spowodowane rozpoczęciem prac rozbiórkowych w związku z budową przejścia podziemnego. Przejście pomiędzy ul. Tyniecką i ul. Kolejową zostanie przywrócone we wrześniu 2019 r.

  • Nie będzie bezpośredniego przejścia z ulicy Tynieckiej
  • Dojście do peronów będzie możliwe wyłączenie od strony budynku dworcowego
  • Prosimy o stosowanie się do oznakowania  zmieniającego organizację ruchu w rejonie budowy

Wykonawca robót działający na zlecenie Inwestora tj. PKP PLK S.A. przewiduje, że przejście pomiędzy ul. Tyniecką i ul. Kolejową zostanie przywrócone we wrześniu 2019 r. 

źródło: gminaskawina.pl