Rozpoczęły się kontrole palenisk w budynkach jednorodzinnych

Od 18 września 2018 r. na terenie Gminy Skawina, podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczęły się regularne kontrole palenisk domowych prowadzone przez Straż Miejską wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawina.

Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

W oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby przeprowadzające kontrolę, uprawnione są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w godzinach 6.00-22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.

Przypominamy, że spalanie odpadów (w szczególności elementów mebli, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek plastikowych) jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia.

W trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane (jeżeli zajdzie taka konieczność) próbki popiołu z pieców, które zostaną poddane dalszej analizie. Kotły w przypadku konieczności ich wymiany oznaczane są naklejką wskazującą ostateczny termin jego likwidacji zgodnie z zapisami uchwały „antysmogowej” (wzór poniżej).

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nieprzeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach.  Kara może wynieść nawet 5000,00 zł.  Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów:
tel. 12 276 29 73

źródło: gminaskawina.pl /foto ilustracja: portalkomunalny.pl

%d bloggers like this: