Od 13 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych.

O uruchomieniu programu i sposobie korzystania z niego poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, stronach internetowych przedszkoli oraz na profilu FB.

Szczegółowych informacji w tym zakresie będą udzielać także dyrektorzy poszczególnych placówek.

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  • w terminie 13 – 17 marca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  • w terminie 20 – 31 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru mija 31 marca 2023 r. o godz. 15:00. Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów. Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

 

UWAGA – rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Aktualnie obserwujemy dziesiątki podań złożonych online oraz brak odzwierciedlenia tego stanu w placówkach.

Informacje na temat rekrutacji do oddziałów żłobkowych funkcjonujących w Przedszkolu nr 6 w Skawinie znajdują się na stronie przedszkola TUTAJ

Dane kontaktowe do przedszkoli TUTAJ

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej

źródło: CUW / gminaskawina.pl