Ruszają kwalifikacje wojskowe w powiecie krakowskim

W dniach od 4 lutego do 25 kwietnia 2019 r. w powiecie krakowskim prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską powinno stawić się obowiązkowo ponad 1700 młodych mężczyzn oraz 36 kobiet.

Komisja będzie pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8.

Wezwania do stawiennictwa otrzymują:

  • mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1998-1999, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogą stawać się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkim osobom, które będą zgłaszały się do Powiatowej Komisji Lekarskiej przypominamy, że powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • aktualną fotografię bez nakrycia głowy o wym. 3 x 4 cm do książeczki wojskowej

oraz dodatkowo

  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

źródło: powiat.krakow.pl