Ruszył remont ratusza miejskiego w Skawinie

Początkiem maja ruszył remont ratusza miejskiego i potrwa planowo do 6 sierpnia 2018 r. Zakres prac remontowych obejmę głównie dach budynku, ale również i będą prowadzone wewnątrz w tym naprawa schodów oraz wzmocnienie stropu nad salą konferencyjną.

Jak podaje Pan Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury – „prace remontowe dotyczą dachu budynku ratusza miejskiego, a ich zakres obejmuje: wymianę więźby dachowej i ułożenie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, a ponadto: wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, naprawę gzymsów i kominów. W zakresie robót jest także naprawa wewnętrznych schodów drewnianych na wieżę ratuszową oraz wzmocnienie stropu nad salą konferencyjną, a ponadto: wymiana instalacji elektrycznych, odgromowych dachu oraz instalacji oświetlenia poddasza (dach wieży ratuszowej nie jest przedmiotem wykonywanych robót). Zawarta z Wykonawcą prac umowa przewiduje wykonywanie robót do dnia 6 sierpnia 2018 r., ale wobec sprzyjających warunków pogodowych istnieje duża szansa na ich wcześniejsze zakończenie.”

 

Obecnie trwają prace na dachu od strony ul. Mickiewicza i od strony wewnętrznego parkingu przy budynkach UMiG w Skawinie. W związku z tym utrudnieniem dla mieszkańców jest rusztowanie, przy czym przejście jest zachowane.

Po zakończeniu prac na tej części, zostaną podjęte prace na od strony ul. Rynek, gdzie również zostanie postawione rusztowanie z zachowaniem przejścia dla pieszych. Spodziewamy się wyłącznie krótkotrwałego (trwającego kilka godzin) zamknięcia przejazdu dla samochodów w ul. Rynek – przy czym zostanie to odpowiednio wcześnie zgłoszone przez Wykonawcę i podane do publicznej wiadomości.

Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski” – dofinansowanie wynosi 30 000,00 zł, zaś łączna wartość umowy wynosi 445 746,37 zł brutto.

%d bloggers like this: