Szóstka Liderem Bezpieczeństwa

Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, realizowany jest od 2004 roku w placówkach oświatowych na terenie województwa małopolskiego. Jego celem są działania na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Placówka oświatowa, która realizowała założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przez okres co najmniej 7 lat i przeszła pozytywnie audyty kontrolne otrzymuje od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” potwierdzający przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu.

14 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przekazali Dyrekcji szkoły Certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Tytuł Lidera Szkoła zdobyła dzięki zbudowaniu bezpiecznych przestrzeni takich jak: poszerzanie wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych, profilaktyki w zakresie tzw. zachowań ryzykownych oraz wiele innych elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa, jak i poczucie bezpieczeństwa, które są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Działania Dyrekcji podejmowane w ramach realizacji projektu ZPB polegały także na kształtowaniu u uczniów postawy współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne.

źródło: KPP Kraków, SP6 foto:SP6

%d bloggers like this: