Zabarykadował się w skawińskiej szkole wraz z dwiema zakładniczkami (ćwiczenia)

W dniu wczorajszym tj. 11 października w godzinach porannych uzbrojony mężczyzna wtargnął do skawińskiego Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych. Budynek został opuszczony prawie przez wszystkich oprócz dwóch osób, te osoby zostały zakładnikami. Jak się później okazało, był to jeden z rodziców ucznia szkoły. Na miejsce przybyły niezbędne jednostki policji, pogotowia, straży oraz oddział antyterrorystyczny.

Natychmiast utworzono sztab zarządzania kryzysowego, gdzie wszystkie jednostki w sposób skoordynowany zaczęły przeprowadzać akcję unieszkodliwienia napastnika oraz uwolnienia zakładniczek. Oczywiście w pierwszej kolejności każdy z uczniów przebywających w szkole został ewakuowany w bezpieczne miejsce, a teren został odgrodzony.

Około godziny 12:00, wkroczyła grupa antyterrorystyczna do budynku unieszkodliwiając napastnika. Po opuszczeniu szkoły przez wszystkie osoby do akcji przystąpił specjalnie wyszkolony pies, który przeszukał wszystkie pomieszczenia pod kątem pirotechnicznych. Pół godziny później akcja została zakończona.

Na szczęście były to ćwiczenia zorganizowane przez Powiat Krakowski, a całość była nadzorowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który ma za zadanie koordynować współpracę poszczególnych jednostek ratowniczych. W ćwiczeniach tych po raz pierwszy brali udział psychologowie, którzy jakże są ważni podczas opanowywania sytuacji kryzysowych.

Powiatowe ćwiczenia obronne „Babie Lato 2018” miały swoje podsumowanie właśnie w skawińskiej szkole, gdzie zostały omówione poszczególne scenki, które rozgrywały się podczas 4 dni ćwiczeń. Na szybko wymieniono kilka uwag, które pojawiły się w trakcie każdej z tych akcji jednak, poszczególne etapy muszą być dogłębnie opisane przez jednostki, tak aby kolejne takie ćwiczenia były jeszcze lepiej zorganizowane. Procedury postępowania na bieżąco korygowane w zależności od otoczenia, sytuacji i dostępnych technologii, które za każdym razem się zmieniają.

Ćwiczenia takie pozwalają naszym jednostką lepiej przygotowywać się na różne sytuacje, które mogą się wydarzyć. Każda jednostka może być doskonale przygotowane na swoje zadania, jednak właśnie organizując takie zadania w postaci odgrywania różnych scenek pozwalają tym jednostką na lepszą koordynację, współpracę zarządzaną z głównego sztabu kryzysowego, z którym przecież na co dzień się nie spotykają – powiedział Piotr Strzeboński – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Organizatorem ćwiczeń był Starosta Krakowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Wojciech Pałka.