Trwa nabór wniosków na stypendia socjalne dla uczniów z gminy Skawina

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie informuje, że do dnia 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skawina, a do dnia 15 października br. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można pobrać:

  • w Biurze Obsługi Mieszkańców UMiG w Skawinie – Rynek 14, pok. 1
  • w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Skawina ul. Żwirki i Wigury 13 Stanowisko Pierwszego Kontaktu – parter (wejście od ulicy Żwirki i Wigury).
  • poniżej artykułu

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 13, Stanowisko Pierwszego Kontaktu – parter (wejście od ulicy Żwirki i Wigury).

Źródło: MGOPS w Skawinie /gminaskawina.pl

Załączniki: