Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich w LO Skawina

27 kwietnia 2018 roku kolejny rocznik uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.

Jak co roku galę uświetnili zaproszeni goście, którzy licznie przybyli na tę najważniejszą  uroczystość w szkolnym ceremoniale.

Powiat Krakowski reprezentowali radni: pan Bogdan Bogdali, pan Łukasz Krupa, pan Stanisław Żak oraz pan Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu w Krakowie, natomiast władze Skawiny pan Tomasz Stawowy, kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury UMiG w Skawinie.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących z LO: pani Halina Buchowska, dyrektor SP2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie, pan Janusz Bysina, dyrektor Centrum Kultury i Sportu, pan Czesław Gąsiorowski, dyrektor Muzeum Regionalnego, pan dr Krzysztof Gerc, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pan prof. dr hab. inż. Janusz Z. Burgieł, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Skawinie. Tradycyjnie szkolną uroczystość zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele uczelni krakowskich współpracujących ze Szkołą: pani dr hab. inż. Magdalena Socha, która w imieniu dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR wręczyła najlepszym absolwentom okolicznościowe upominki oraz pan dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Na uroczystość licznie przybyli także rodzice z przewodniczącym RR panem Piotrem Dunalem.

Podczas uroczystości dyrektor LO wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył najlepszym uczniom klas trzecich nagrody i wyróżnienia.

Prymusem szkoły 2018 została Karolina Turek (śr. ocen 5,59, zachowanie wzorowe). Uczennica otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Powiat Krakowski w ramach Stypendium Starosty Krakowskiego wraz z okolicznościowym adresem Starosty Krakowskiego odczytanym przez członka Zarządu Powiatu w Krakowie, pana A. Wrzoszczyka.

Z drugą lokatą ukończyła szkołę Olga Chromniak (śr. 5,44, zachowanie wzorowe). Nagrodę ufundowaną tradycyjnie przez Gminę Skawina wręczył w imieniu burmistrza, pan Tomasz Stawowy.

Bardzo wysoką średnią ocen (5,0 i wyżej ) uzyskali także: Julia Siedlaczek (5,22, wz), Ernest Holewa (5,11, wz.), Klaudia Ryba (5.11; wz.) i Dominika Szczypczyk (5,05;wz.). Upominki ufundowane przez Radę Rodziców przy LO w Skawinie oraz „Listy gratulacyjne” dla rodziców wręczył dyrektor LO.

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem uzyskali również: Oliwia Bałazy, Kamila Kozak, Sebastian Kudela, Sebastian Adamus, Magdalena Guzik i Jagoda Dunal.  Finałowym akcentem imprezy było, jak zwykle, wręczenie nagród Curie i Super Curie. Podobnie jak przed rokiem największe uznanie uczniów i nagrodę Super Curie otrzymała pani Renata Powroźnik.

Przy dźwiękach nastrojowych piosenek w wykonaniu Ani Rachwał i Julii Szablak  wszyscy obecni życzyli tegorocznym abiturientom połamania piór na egzaminie maturalnym!

źródło: zso.pl