Urząd Gminy zakupił 7 defibrylatorów AED dla naszego bezpieczeństwa

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wprowadził „pasywny system bezpieczeństwa” opierający się na zlokalizowanych w przychodniach zdrowia oraz skawińskim ratuszu – urządzeniach AED.

Rozmieszczenie defibrylatorów AED na terenie Gminy Skawina, pozwoli na natychmiastowe wdrożenie czynności ratunkowych zgodnie ze schematem łańcucha przeżycia:

  • wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia;
  • wczesne rozpoczęcie masażu serca;
  • wczesna defibrylacja;
  • transport do szpitala.

W ramach akcji zostały przeprowadzone szkolenia w których uczestniczyli pracownicy urzędu oraz pracownicy przychodni, w których został zamontowany zakupiony sprzęt.

Defibrylatory znajdują się w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1;
  • AD VITAM Przychodnia Rodzinna, ul. Korabnicka 7a, Skawina;
  • NZOZ SKAW-MED. Sp. z o.o., Przychodnia Ks. J. Popiełuszki 5;
  • Skawina NZOZ Przychodnia Radziszów Sp. c., ul. Szkolna 15, Radziszów;
  • NZOZ Praktyka Lekarska s. c. Wielkie Drogi 294;
  • Praktyka Lekarzy Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek-Jaworska s.c., Wola Radziszowska 590.

Po zakończeniu prac remontowych na Dworcu PKP w Skawinie również zostanie zamontowany defibrylator.

źródło: gminaskawina.pl