Wywiad z Burmistrzem Skawiny Norbertem Rzepisko

Przełom roku to czas podsumowań, ale również dla nie których początek nowych nadziei. Nie inaczej jest wśród polityków, którzy to właśnie objęli stery władzy po ostatnich wyborach samorządowych. Pomimo napiętego terminarza Burmistrza Norberta Rzepisko udało nam się z nim porozmawiać o sprawach najważniejszych dla mieszkańców gminy Skawina.

Redakcja: Gratuluje wyboru Pana na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Wydaje się, że wszystkie marzenia się spełniły na ten kończący rok – wygrał Pan wybory w pierwszej turze, Rada Miejska ułożyła się po myśli.

Norbert Rzepisko: Dziękuję bardzo, faktycznie marzenia się spełniły. Oczywiście człowiek ma poczucie odpowiedzialności, ale dopiero do tej chwili, patrząc na poprzednią kadencję ta odpowiedzialność nie spoczywała całkowicie na moich barkach. W tej chwili mając w pełni świadomość odpowiedzialności mam nadzieje, iż podołam zważywszy, że dobrałem sobie dobrych współpracowników – Pan Burmistrz Ożóg i Pan Burmistrz Grabiec. Myślę, że spełnią nasze oczekiwania, bo to przecież nie jest tylko i wyłącznie moja wizja Skawiny – to jest nasza wizja Skawiny i mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom mieszkańców Skawiny.

R: Kilka dni temu obwodnica miasta została otwarta, chyba i Panu ulżyło, bo korki były okropne i pokazały jak ważna jest ona dla miasta.

NR: Została otwarta tylko i wyłącznie częściowo, zarys ronda co prawda jest, ale na razie jest to zwykłe skrzyżowanie. Jeszcze będziemy musieli chwilę uzbroić się w cierpliwość, by doczekać się końca prac związanych z rondem w okolicy ul. Hałacińskiego i Chmielka. Jednak to dopiero początek prac związanych z przebudową obwodnicy, tak żeby ona od początku do końca stała się obwodnicą miasta. Samo rondo usprawni wyjazd z tamtejszych firm w rejonie przemysłowym. Musimy zakończyć etap budowany. Od dłuższego czasu, niestety, wykonawca nie do końca spełnia naszych oczekiwań, jak również GDDKiA i ZDW. Mamy nadzieję, że nowy termin do końca maja przyszłego roku będzie dotrzymany i wtedy ta część drogi będzie oddana do użytku. Natomiast to jeszcze nie koniec. Zdajemy sobie sprawę że konieczna jest budowa ronda z drugiej strony, czyli wjazd od ulicy Krakowskiej. To z kolei wiąże się z inwestycją miasta Krakowa. Obawiam się, że to rondo na Krakowskiej nie będzie oddane w 2019 roku do użytku z tego prostego powodu, że Kraków jest na etapie projektowania na ul. Wrony. Rondo ma być tzw. turbinowe, oraz łączyć się z naszym rondem również turbinowym dwupasmową jezdnią. Aktualnie jest to na etapie dogrywania projektów czyli w formie papierowej i mamy nadzieję, że ten etap zakończy się do września przyszłego roku, tak aby na wiosnę 2020 roku zakończyć budowę tych dwóch rond. Natomiast jak szybko uda się zakończyć cały etap łączący Skawinę z Krakowem tego na tą chwilę nie wiem.

R: Porozmawiajmy chwilę o ochronie środowiska w naszej gminie. Udało się namówić dwie duże firmy do podjęcia inicjatyw w celu usunięcia uciążliwości dla mieszkańców – świetny krok, chciałoby się powiedzieć, ale co z pozostałymi firmami?

NR: Z pozostałymi firmami również jesteśmy na etapie rozmów i nie dalej jak w zeszłym tygodniu spotkałem się z przedstawicielem dużej firmy, która robi nam spore problemy jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska i powietrza. Mamy również od nich konkretną informację, że powinni na początku drugiego kwartału 2019 mieć wprowadzone technologie, które mają poprawić jakość powietrza. Czyli widzę, że duże przedsiębiorstwa podchodząc bardzo rozsądnie to tych tematów i zdają sobie sprawę, że duży może więcej. Oni sami przygotowują procesy inwestycyjne zmierzające do ograniczenia uciążliwości. Mamy za to duży problem z tymi mniejszymi firmami, które mają emisję nie zorganizowaną. Tutaj musimy wykonać dużą pracę w stosunku do tych firm, aby zrozumieli, że te zmiany są konieczne. Mamy sygnały od firm z tzw. pułki high-tech, że chcieli by ulokować się w naszej gminie, jednak do tego potrzebujemy mieć przyjazne środowisko naturalne dla takich inwestycji w naszej okolicy.

R: Nowo powstały wydział ochrony powietrza ostatnio mocno działa również na rzecz powiększenia świadomości mieszkańców jeżeli chodzi o ich kominy, a dokładniej o to co się z nich wydobywa. Właśnie kończą się zapisy o dopłaty do wymiany pieców na te bardziej ekologiczne. Czy Gmina będzie uruchamiała kolejne programy?

NR: Tak, będziemy uczestniczyć w każdym programie, który spowoduje ograniczanie niskiej emisji. Z drugiej strony próbujemy znaleźć takie rozwiązania, które będą mogły pomóc osobom niżej usytuowanym również jeżeli chodzi o stosowanie paliwa ekologicznego. Chcemy wprowadzić takie zmiany legislacyjne i współpracujemy z kilkoma ministerstwami w Warszawie, ponieważ naszą ambicją jest wprowadzenie pewnego novum jeśli chodzi o kwestie podejścia do frakcji zielonej odpadów, które gromadzone są u mieszkańców, którzy mają z nimi problemy. Chcielibyśmy wprowadzić peleciarnie, by produkować własny pelet z tych odpadów mieszkańców, które będą umożliwiały produkcje tego materiału. Taki pelet chcielibyśmy mieszkańcom niżej sytuowanym, przekazywać go na tyle by Ci mieszkańcy nie odczuwali różnicy ekonomicznej przy przejściu na inne źródło ciepła. Jeżeli uda nam się prowadzić te zmiany legislacyjne to chcielibyśmy taką linie produkcji peletu wybudować u nas. Gdyby się udało to przeprowadzić byłby to ogromny sukces, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadchodzące przepisy. W tej chwili za utylizację odpadów zielonych musimy ponosić bardzo wysokie koszty. Gdyby nam się udało te opłaty zniwelować to moglibyśmy w przyszłości pomyśleć o obniżeniu opłat za śmieci. Wiemy już teraz, że te opłaty niestety wzrosną od drugiego kwartału i dlatego razem z Radą Miasta staramy się jak najszybciej wdrożyć te zmiany, aby zniwelować te podwyżki.

R: Jak wygląda sprawa dwóch firm składujących niebezpieczne odpady? W tym roku mieliśmy dwa pożary, przy jednym pamiętam jak Pan całą noc spędził pomagając przy gaszeniu. To jest taka tykająca  bomba, z którą nikt nie chce mieć do czynienia.

NR: Tutaj też mamy już pewne sukcesy, ponieważ kwestia firmy mieszczącej się na terenie dawnej huty wiemy, że zapadł wyrok w Sądzie Najwyższym podtrzymujący decyzję WIOŚ-u o zakazie funkcjonowania tejże firmy, więc mamy nadzieję, iż wkrótce nastąpią działania, aby ta firma zaprzestała szkodliwego działania środowisku Skawiny. Natomiast jeżeli chodzi o drugą firmę Starosta podjął decyzję o wykonawstwie zastępczym. Będziemy  realizowali wykonawstwo zastępcze wspólnie. Powiat te śmieci usunie, natomiast gmina będzie to współfinansowała. Jest bardzo duża szansa na pozbycie się tych odpadów w okolicach półrocza 2019r.

R: Mam pytanie o chodniki przy DK44. Czy uda się w nadchodzącym roku ukończyć budowę na całym planowanym odcinku?

NR: Jesteśmy po rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i mamy zapewnienia, że wszystkie odcinki, na które uda się uzyskać zgodę, a w tej chwili z sześciu odcinków – cztery już ma. Na ten cel odłożone są środki na realizację tych celów i do końca tego roku wszystkie te odcinki powinny być wybudowane. Jest pewien problem jeżeli chodzi o pozostałe dwa odcinki, które wymagają ZRID-u, ale zakładamy że do połowy roku decyzja powinna być wydana. W tej chwili realizowany jest pierwszy odcinek w Zelczynie. Rozważamy również możliwość doprojektowania brakujących odcinków przy DK44.

R: O ile sprawa chodników wydaje się być wyjaśniona i widać koniec to ciągi pieszo-rowerowe utknęły, proszę powiedzieć jak tutaj sprawa wygląda. Wiem, że rozwiązaliście umowę z wykonawcą, który nie dotrzymał terminów. Co teraz, od nowa przetarg?

NR: W tej chwili wszedł wykonawca na dwa fragmenty. Już wykonywał podobne realizację dla nas. Z kolei z początkiem roku będziemy starali się wykonać inwentaryzację oraz ogłosić przetarg w ramach programu. Długo trwało uzyskanie od firmy, która nie zrealizowała tego zadania, dokumentacji projektowej. Musimy do końca 2019 roku rozliczyć ten ITZ. Gdybyśmy zerwali ten kontrakt bez uzyskania projektu, musielibyśmy rozstrzygać przetarg znowu na „Zaprojektuj i Wybuduj” i wtedy nie byłoby szansy na realizację tego odcinka. To jest bardzo długi odcinek od Woli Radziszowskiej, aż po boisko Radziszowianki oraz kilka fragmentów w mieście. W tej chwili wiem, że kompletna dokumentacja jest w naszym posiadaniu i po zakończeniu inwentaryzacji powykonawczej tego co zostało zrobione będziemy chcieli rozstrzygnąć przetarg, żeby wykonawca mógł jak najszybciej zrealizować ten odcinek. Ponieważ ITZ-y są trzy mamy przed sobą znowu przetargi na „Zaprojektuj i Wybuduj” dla ITZ II i III. To są zadania, które również zawierają budowę ciągów pieszo-rowerowych, ale również parkingów Park&Ride, na których bardzo nam zależy. Zakładamy, że wszystkie te prace powinny być zakończone w ciągu najbliższych kilku lat i mamy nadzieję, że cały układ tras pieszo-rowerowych oraz parkingów będzie służył mieszkańcom jeszcze w tej kadencji.

R: Pomimo tych trudności 2019 wydaje się być dobrym rokiem dla Skawiny, dobrze że rząd znalazł rozwiązanie na podwyżki cen prądu, budżet mógłby mocno ucierpieć i chyba również przesunie się o rok ustawa o przetwarzaniu śmieci, jednak wspomniał Pan że jakieś podwyżki dla mieszkańców się szykują.

NR: Nowa ustawa, która jest procedowania od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o śmieci, jest bardzo skomplikowana. Narzuca ona na gminom szereg nowych zobowiązań, my na razie nie bierzemy pod uwagę tych obowiązków, ponieważ frakcje biodegradowalne są bardzo drogie w utylizacji oraz bardzo skomplikowane jeżeli chodzi o odbiór tych frakcji. Jeżeli mówimy o opłatach to wygląda to tak, że system gospodarki odpadami powinien sam się bilansować, czyli wszystko co wpłacają mieszkańcy do jednego worka powinno być zapłacone, i odbiór, i utylizacja odpadów. Aktualnie nasze opłaty zostały wyliczone ok. 6 lat temu i to było 9,10zł/os. Przez ostatnią kadencję doprowadziliśmy do tego, że nie podnosiliśmy opłat pomimo sygnałów o takiej konieczności, jednak dzięki współpracy z Gminą Brzeszcze, z którą podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego Brzeszcze odbierały od nas odpady – udało się bilansować te wydatki. W tej chwili Gmina Brzeszcze była zobowiązana do tego żeby wyłonić w drodze przetargu własną agencję, podobnie stało się u nas. Niestety okazało się, że nie wygrała agencja z Brzeszcz, a tylko inny podmiot przez co te ceny poszły radykalnie w górę. Pracujemy nad programem osłonowym dla osób mniej zamożnych, ponadto udało nam się przesunąć wprowadzenie nieuniknionych podwyżek na 1 kwietnia 2019r. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się opracować ten program osłonowy, który mógłby zabezpieczyć tychże mieszkańców.

R: Czyli, jeżeli mówimy o tych podwyżkach to ile będą opłaty za odbiór śmieci wynosiły?

NR: Spodziewamy się, że może ona oscylować w okolicach 15zł /os.

R: Dziękuję bardzo, na koniec chciałbym życzyć, aby współpraca Burmistrza z Urzędem Gminy i Powiatu układała się jak najlepiej w 2019 roku.

NR: Mam nadzieję, że tak będzie. Chciałbym, aby mieszkańcy naszej gminy mieli poczucie, że Burmistrz oraz Urząd Miasta i Gminy jest po to, aby każdy z mieszkańców mógł przyjść do urzędu ze swoimi sprawami, problemami i znajdą u nas wsparcie i pomoc. Dobrze wiemy, że tych problemów jest mnóstwo, ale wspólnymi siłami będziemy je rozwiązywać tak, aby nam wszystkim dobrze mieszkało się w gminie Skawina.