Powstanie nowy ciąg pieszo rowerowy oraz Park&Ride Radziszów Centrum

Kolejny, bardzo ważny krok inwestycyjny dla mieszkańców Radziszowa. Już niedługo rozpoczną się prace związane z budową nowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu Park&Ride Radziszów Centrum.

7 września br., w imieniu Gminy Skawina, burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę  z wykonawcą na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z remontem pobocza przy drodze powiatowej ul. Brzegi w Radziszowie. Umowa przewiduje również budowę parkingu Park&Ride – Radziszów Centrum. Inwestycja potrwa 12 miesięcy, Wykonawca potwierdza, że wszelkie zmiany w organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco.

Podpisana umowa przewiduje podział zadania na 3 etapy:
a) Etap I budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej, ul. Brzegi,  wraz z niezbędną infrastrukturą;
b) Etap II –  remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej ul. Brzegi,
c) Etap III – budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum.

Wchodzimy w kolejną fazę prac związanych z realizacją Planu Mobilności w Gminie Skawina. Tym razem dobra wiadomość dla mieszkańców Radziszowa i nie tylko. Inwestycja, która łączy udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów.  Do niedawna nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim użytkownicy ruchu, borykali się z dużymi utrudnieniami niedostosowanej infrastruktury drogowej. Teraz to się zmienia. – powiedział Norbert Rzepisko.

Sukcesywnie, z roku na rok, ogólna długość ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Skawina się zwiększa. W ramach inwestycji zostanie wybudowany blisko 80 metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej oraz wymieniona i uzupełniona nawierzchnia pobocza drogi na długości ponad 380 metrów. Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Powiatu Krakowskiego w trybie Inicjatyw Samorządowych.
W ramach realizacji planu budowy P&R mieszkańcy Radziszowa zyskają 39 miejsc postojowych oraz zadaszone wiaty przystankowe rowerowe czy ławki parkowe. Aby poprawić obsługę komunikacją, w niezbędnym zakresie prac zostanie zmieniona lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej. Dzięki temu rozwiązaniu poprawi się widoczność w rejonie skrzyżowania, a  przy tym bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

Dzięki tej inwestycji zwiększymy bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Wszelkie prace mają zostać wykonane w terminie 12 miesięcy. Mam nadzieję, że po tym czasie wszyscy razem będziemy mogli skorzystać z powstałej, w standardach XXI wieku, infrastruktury – dodaje Norbert Rzepisko.