W Gminie Skawina 434 laptopy trafią do uczniów klas IV szkół podstawowych

W tym tygodniu do szkół podstawowych z naszej gminy dostarczono 434 laptopy, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych.

Przekazanie laptopów nastąpi w szkołach po przygotowaniu przez wszystkich dokumentów niezbędnych do przekazania laptopa, które są wymagane zapisami ww. ustawy.

Aby uczeń mógł otrzymać laptop jego rodzic zobowiązany jest osobiście odebrać laptop w szkole i podpisać:

  • umowę przekazania laptopa,
  • oświadczenie o nie otrzymaniu laptopa w innej szkole lub klasie,
  • protokół odbioru laptopa.

O terminach odbioru laptopów w poszczególnych szkołach poinformują dyrektorzy szkół. Planujemy, że laptopy trafią do uczniów najpóźniej do 15 września.

Szczegóły projektu znajdą Państwo na stronie laptopdlaucznia.gov.pl
Pod tym adresem znajdują się także odnośniki umożliwiające pobranie darmowego, bezpiecznego oprogramowania do nauki i rozwijania zainteresowań młodych uczniów.

źródło: gminaskawina.pl