W lipcu obwodnica będzie zamknięta

W najbliższych miesiącach cierpliwość kierowców korzystających z obwodnicy skawińskiej zostanie poddana mocnym testom ponieważ rozpoczną się prace modernizacyjne, w tym największą inwestycją będzie budowa ronda na istniejącym skrzyżowaniu ulic Hałacińskiego oraz Chmielka. Całkowite wyłączenie nastąpi w miesiącu lipcu na okres ok. dwóch tygodni.

Jak podaje główny specjalista ds. komunikacji społecznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Pani Iwona Mikrut „Rozpoczęcie prac przy dostosowaniu istniejącej obwodnicy, drogi  klasy G do klasy GP w Skawinie, od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Chmielka i ul. Hałacińskiego przewidywane jest w lipcu 2018 roku. Przebudowa potrwa do maja 2019 roku.

Wykonawca ma zaprojektować i przebudować istniejącą drogę klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi krajowej nr 44) skrzyżowania ulic: ul. Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących robót:
-przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze,
-przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników betonowych,
-budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka.
-budowę ciągu pieszo- rowerowego,
-budowę kanału technologicznego,
-przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
-wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
praz prace przygotowawcze, pomocnicze i porządkujące, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących i infrastruktury technicznej.”

Wykonawcą jest STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

Koszt prac wyniesie 3 555 531,00 PLN

Zapytaliśmy również o budowę ronda najbardziej potrzebnego wszystkim korzystającym zarówno z obwodnicy jak i ulicy Krakowskiej w Skawinie, który pozwoliłby na znaczne „upłynnienie” ruchu zwłaszcza w godzinach szczytu.

„Trwa okres przygotowawczy do budowy ronda przy ul. Krakowskiej w Skawinie. Uzyskanie decyzji ZRID ( zgody na realizację inwestycji drogowej ) przewidywane jest w IV kwartale 2018 r. Jeżeli rozpoczną się roboty w tym roku, to tylko w zakresie przekładek urządzeń obcych czyli istniejącej infrastruktury technicznej.”

Zatem budowa ronda zacznie się najwcześniej w pierwszej połowie przyszłego roku.

Załączamy zdjęcia z istniejącego skrzyżownia ulic Hałacińskiego oraz Stanisława Chmielka – tam w najbliższym czasie będą prowadzone prace modernizacyjne.


Aktualizacja 2 sierpnia 2018r.

Zapraszamy do artykułu: Zamknięcie obwodnicy Skawiny przesunięte 

Piszemy o opóźnieniach z rozpoczęciem prac przy obwodnicy i budowie ronda.

%d bloggers like this: