XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie

2 kwietnia 2019 roku w ZSTE w Skawinie odbył się XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie. W Turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny, LO z Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS ze Skawiny i ZSTE ze Skawiny.

XIX Turniej przebiegał w dwóch etapach: indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę o Europie i drużynowym, w którym uczniowie odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury, nauki oraz integracji europejskiej. Podczas turnieju uczestnicy zmierzyli się również z pytaniami na temat 100 rocznicy powstania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i 30 rocznicy wydarzeń związanych z przemianami w Polsce zapoczątkowanymi w 1989 roku.

W części indywidualnej miejsca zajęli :

I m KACPER WICHEREK – ZSTE SKAWINA
II m JAKUB ZIĘBIEC – ZSP GIEBUŁTÓW
III m MICHAŁ DUNAL – ZKS SKAWINA
IV m ADRIAN BOCHENEK – LO SKAWINA
V m ALEKSANDRA PISZCZEK – ZSTE SKAWINA
VI m DAWID GALON – ZSP GIEBUŁTÓW

Wyniki części drużynowej:
I m ZSTE SKAWINA
II m LO KRZESZOWICE
III m ZKS SKAWINA
IV m ZSP GIEBUŁTÓW, LO SKAWINA
V m ZSRCKU CZERNICHÓW
VI m ZSiPO SKAŁA

XX  i XXI wiek przyniósł wiele zmian dla Polski i Polaków – dwie wojny światowe, zimną wojnę, czasy komunistyczne, obrady okrągłego stołu, wybory do sejmu kontraktowego, pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalenie konstytucji, przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej to najważniejsze z nich. Znajomość historii współczesnej jest ważnym elementem świadomości obywatelskiej. Powiatowe Turnieje Wiedzy o Europie są doskonałym sprawdzianem wiedzy i  wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Organizatorzy pogratulowali uczestnikom Turnieju doskonałej wiedzy, nauczycielom satysfakcji  a wszystkim, którzy objęli Honorowy Patronat nad XIX Powiatowym Turniejem Wiedzy o Europie i ufundowali wspaniałe nagrody złożyli  podziękowanie.

źródło: ZSTE w Skawinie