Diagnostyka onkologiczna na najwyższym poziomie

W Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie właśnie otwarto nowoczesny Zakład Medycyny Nuklearnej oraz Pracownię Cytogenetyki i Biologii Molekularnej. Obydwa ośrodki poprawią dostępność do specjalistycznych badań związanych m.in. z diagnostyką onkologiczną, poradnictwem genetycznym, a także umożliwią dokładne rozpoznanie choroby, a co za tym idzie pozwolą dobrać najskuteczniejsze metody leczenia. Ze świadczeń medycznych oferowanych w jednostkach będą mogli korzystać pacjenci w każdym wieku, zarówno Małopolanie, jak i pacjenci z całej Polski.

W ostatnich latach medycyna niezwykle szybko się rozwija, dzięki temu wielu pacjentów ma szanse na skuteczne leczenie. Żeby jednak chorzy mogli otrzymać jak najlepszą pomoc niezbędny jest dostęp do szybkiej i skutecznej diagnostyki, która następnie pozwala wdrażać odpowiednie leczenie. Dzięki nowej pracowni i zakładowi medycyny nuklearnej, które powstały przy naszej wojewódzkiej placówce możemy być pewni, że diagnostyka w tych miejscach będzie wykonywana na najwyższym poziomie

– mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Zakład Medycyny Nuklearnej

Medycyna nuklearna, to gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i rozpoznaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych. Dzięki działalności nowego zakładu pacjenci będą mogli liczyć na najwyższej jakości specjalistyczną i szeroką diagnostykę onkologiczną. A wszystko przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych stosowanych w radiologii i medycynie nuklearnej. W nowoczesnej placówce pacjenci wykonają zaawansowaną diagnostykę obrazową tj. rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz opartą na najnowszych metodach medycyny nuklearnej: pozytonową tomografię emisyjną (PET-TK) i tomografię emisyjną pojedynczych fotonów (SPECT).

Placówka ma na celu rozwój wysokospecjalistycznego leczenia i rozpoznania jednostek chorobowych poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod medycyny nuklearnej w diagnostyce onkologicznej, endokrynologicznej, jak i w niektórych schorzeniach układu nerwowego, moczowego lub kostno-stawowego. Zakład poza procedurami badawczymi będzie realizować procedury terapii izotopowej, dedykowane łagodnym schorzeniom tarczycy, zapaleniom stawów, czy paliatywnemu leczeniu przerzutów nowotworowych do kości.

Działalność ośrodka jest dedykowana pacjentom chorującym na przewlekłe schorzenia oraz choroby nowotworowe, którzy, na co dzień pozostają pod opieką specjalistów różnych dziedzin medycyny, w szczególności chirurgów onkologów, onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych i onkohematologów.

Warto dodać, że szpital posiada w swoich strukturach wszystkie oddziały o profilu onkologicznym tj. onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologii, radioterapii, urologii dla których diagnostyka radioizotopowa jest niezbędna.

Oddziały te będą wykorzystywać metodę SPECT/CT m.in. do obrazowania: tarczycy i przytarczyc, szkieletu kostnego, nadnerczy, nowotworów neuroendokrynnych, układu chłonnego, ślinianek, jąder, szpiku kostnego oraz scyntygrafii całego ciała.

Zakład Medycyny Nuklearnej mieści się na terenie szpitala, a konkretnie w części wcześniej wykorzystywanej przez stację dializ.

Pracownia Cytogenetyki i Biologii Molekularnej

Genetyka medyczna jest prężnie rozwijającą się, interdyscyplinarną dziedziną nauki. Jako innowatorska metoda leczenia oferuje indywidualną dla każdego chorego terapię o potencjalnie najbardziej skutecznym działaniu. Umożliwia wczesną diagnostykę u pacjentów z tzw. grupy ryzyka, którzy mogą dziedziczyć predyspozycje nowotworowe. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej medycyna spersonalizowana umożliwia diagnozowanie pacjenta poprzez określanie profilu molekularnego choroby, identyfikację zmian, a następnie dobranie stosownej terapii oraz skutecznego leku.

Powstała w szpitalnych pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej nowoczesna pracownia jest dedykowana w szczególności pacjentom chorującym na przewlekłe schorzenia oraz choroby nowotworowe, którymi na co dzień opiekują się onkohematolodzy. Dzięki jej działalności zdecydowanie poprawi się zaplecze diagnostyczne nowotworów litych oraz nowotworów układu krwiotwórczego. Specjalistyczna ocena pozwoli również skutecznie rozpoznawać, następnie leczyć, a także prowadzić badania przesiewowe i poradnictwo z zakresu genetyki.

W przyszłości jest planowane także poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń o pracownię cytofluorymetrii, gdzie będą wykonywane badania, niezbędne do stwierdzenia przydatności komórek własnych biorcy do przeszczepu autogenicznego szpiku oraz kontroli skuteczności terapii w trakcie jej trwania.

Warto dodać, że dotychczas większość badań wykonywanych technikami biologii molekularnej była możliwa wyłącznie dzięki umowom z kontrahentami zewnętrznymi. Teraz w przyszpitalnej pracowni pacjenci będą mogli być kompleksowo diagnozowani, przy użyciu najwyższej jakości aparatury służącej wczesnemu wykrywaniu nowotworów.

źródło: UMWM | foto: Specjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie