XV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego

W dniach 28-30 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, odbył się XV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Zlot odbył się pod hasłem „100-lecie Odzyskania Niepodległości” i został zorganizowany przez Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak”. Harcerze połączeni w patrole tworzyli nazwy i plakaty powiązane z tematem zlotu. Wśród nich znalazły się m.in. „Karabinki Piłsudskiego” czy „Waleczne Kasztanki”.

Drugiego dnia zlotu odbyła się gra terenowa po Skawinie. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją spostrzegawczość, refleks oraz wykorzystać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Szczególną atrakcją okazała się strzelnica. Harcerze oraz zuchy pod czujnym okiem druhów rywalizowali o tytuł najlepszego strzelca.

Najważniejszym wydarzeniem był apel oraz spotkanie przy blasku świec. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem rozkazu, po którym nastąpiło rozdanie medali „Za kultywowanie pamięci o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego”. Po części oficjalnej rozpoczęło się śpiewanie pieśni patriotycznych przeplatane niepodległościowymi wierszami. Całość uświetnił wybuch biało-czerwonych serpentyn.

Patrole poprzez zabawę rywalizowały ze sobą. Wyniki zlotu prezentują się następująco:

  • najlepszym patrolem zlotu zostały „Waleczne Kasztanki” z 1 Drużyny Harcerek „Róże Pustyni” i to one zdobyły puchar Marszałka Województwa Małopolskiego;
  • puchar Starosty Powiatu Krakowskiego dla najlepszej drużyny wygrała „Zarzewie” ze szczepu „Czerwony Mak” z Nowej Huty;
  • najlepszym patrolem zuchowym zostały „Karabinki Piłsudskiego”, które wygrały puchar oraz otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina;
  • Puchar Komendanta Niezależnego Związku Harcerstwa za najlepszy patrol strzelecki zdobyli „Niepodlegli” z 10 drużyny harcerzy „Commando”;
  • w kategorii indywidualnej wygrała druhna Faustyna Kowalska oraz druh Tomasz Kędzior.

źródło: gminaskawina.pl | NZH „Czerwony Mak”

%d bloggers like this: