1 kwietnia częściowo zostanie zamknięta obwodnica Skawiny

Firma Strabag uprzejmie informuje, iż w dniach 1-19 kwietnia planuje przeprowadzenie prac związanych z dokończeniem pierścienia ronda (skrzyżowanie ul. Chmielka i Hałacińskiego), położeniem warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wykonaniem docelowego oznakowania pionowego.

W tym celu planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, co wiąże się z częściowym zamknięciem obwodnicy Skawiny (zostanie utrzymany dojazd do przyległych firm):

  • w dniach 1-8 kwietnia wprowadzony zostanie etap 1 (zamknięcie obwodnicy od ul. Tynieckiej do skrzyżowania z ul. Chmielka i Hałacińskiego),
  • w dniach 9-19 kwietnia wprowadzony zostanie etap 2 (zamknięcie obwodnicy od skrzyżowania z ul. Chmielka i Hałacińskiego do ul. Szwedzkiej)

Lokalizacja prac:

Organizacja ruchu na poszczególnych etapach inwestycji będzie regulowana oznakowaniem – prosimy o uważne śledzenie wprowadzanych zmian:

NAZWA PROJEKTU:  „Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi nr 44) skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie”
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
WYKONAWCA: Starbag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Łączny koszt projektu i przebudowy: 3 555 531,00 zł.
Firma w ramach całości kontraktu ma wykonać:

  • przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
  • przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników,
  • budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
  • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic : Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
  • przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
  • budowę ciągu pieszo- rowerowego i kanału technologicznego,
  • przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
  • oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem wykonawcy inwestycji:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Piotr Przesławski
tel.: 787 929 139

Informujemy ponadto, iż obwodnica Skawiny stała się drogą krajową na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

Źródło: GK/Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | gminaskawina.pl