11 milionów dla Gminy Skawina w ramach programu STOP Smog

W piątek 28 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu  w ramach programu STOP Smog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022.

Gmina Skawina w związku ze złą jakością powietrza, w konsekwencji realizuje kilka instrumentów wspomagających mieszkańców w zakresie likwidacji pyłowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na rzecz niskoemisyjnych / bezpyłowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) uruchomiło nowy instrument pomocowy w ramach programu STOP Smog, który dedykowany jest dla najmniej zamożnych osób. Pomoc będą mogły otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z gminą miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może  przekraczać  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie jednoosobowym  i  125%  tej  kwoty  w  gospodarstwie  wieloosobowym).

Gmina Skawina w ramach realizacji porozumienia zawartego z MPiT otrzyma środki na pomoc mieszkańcom w termomodernizacji 300 budynków. Wartość dofinansowania wynosi: 11 130 000,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach: 2019 – 2021. Inwestycje będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina. Gmina Skawina zagwarantuje realizację celów termomodernizacji. Nowy instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów: JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania, w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.

Likwidacja starego źródła ciepła często wiąże się ze wzrostem kosztów ogrzewania, w przypadku dużego zapotrzebowania budynku na energię cieplną, a w szczególności w budynkach, które nie posiadają odpowiedniego ocieplenia przegród. Ten fakt zniechęca mieszkańców do wyboru źródeł ciepła, które są bezpyłowe. W tym celu zostały uruchomione nowe programy wspomagające termomodernizację budynków w połączeniu z wymianą źródła ciepła, którymi aktualnie są:

  • program JAWOR Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (pomoc udzielana w postaci niskooprocentowanej pożyczki wynoszącej do 90% kosztów kwalifikowanych),
  • program „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc udzielana w postaci dotacji do 90% oraz niskooprocentowanej pożyczki wynoszącej do 100% kosztów kwalifikowanych), w którym wartość pomocy uzależniona jest od wysokości dochodu.

W ww. programach inwestycję realizuje i rozlicza mieszkaniec  samodzielnie. Instytucja finansująca przekazuje środki na inwestycję, a następnie weryfikuje dokumentację inwestycji. Programy te są dedykowane dla osób charakteryzujących się samodzielnością w zakresie wypełnienia wniosku, zawarcia umów z wykonawcami, nadzoru i odbierania prac wykonanych w ramach inwestycji oraz rozliczenia przekazanych przez instytucje środków finansowych.

Mieszkańcy przy realizacji ww. programów mogą również liczyć na wsparcie ekodoradców Gminy Skawina funkcjonujących w ramach projektu LIFE oraz pozostałych pracowników Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie: tel. 12 277 01 68.

źródło: gminaskawina.pl