Kompostuj, nie spalaj

Śnieg stopniał i wielkimi krokami zbliża się wiosna. W wielu domach to czas na przeprowadzenie wiosennych porządków w ogrodzie i na działkach. Część mieszkańców może zechcieć spalić w ognisku zebrane na posesji gałęzie lub liście. To działanie szkodliwe i niezgodne z prawem, które podlega karze grzywny

Zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) dopuszcza się co prawda spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jednak nie wolno tego robić, gdy są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania wynikającego z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina. A tak jest w przypadku gałęzi i liści. Potwierdza to stanowisko Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podkreślając, że co do zasady zakazane jest spalanie poza instalacjami, czyli np. w ognisku pozostałości roślinnych.

Miejsce bioodpadów jest w kompostowniku
Kompostowanie to jedna z najlepszych metod składowania bioodpadów. Resztki po jedzeniu, trawa i gałęzie w naturalny sposób rozkładają się dostarczając do gleby mikroelementy, które są naturalną pożywką dla roślin oraz dżdżownic. Kompost doskonale zastępuje sztuczne nawozy.

Kompostowanie opłaca się także finansowo. Mieszkańcy Gminy Skawina, którzy kompostują bioodpady mogą skorzystać ze zniżki 3 zł/miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli zadeklarowaliśmy, że będziemy kompostować odpady i korzystać z ulgi, to tym samym zdecydowaliśmy, że nie chcemy oddawać odpadów zielonych z nieruchomości gminie.

Spalanie bioodpadów i frakcji zielonej jest zakazane
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osoba która spala śmieci lub odpady zielone w ogródku albo na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub znacznie większą grzywną w przypadku skierowania sprawy do sądu.

Spalanie bioodpadów jest także uciążliwe dla sąsiadów. Powoduje duże zadymienie ulicy oraz okolicznych domów. Dym ogranicza widoczność, powoduje podrażnienie oczu oraz płuc, a wdychanie go może doprowadzić do omdlenia, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Spalanie liści, traw lub gałęzi przyczynia się również do powstawania zanieczyszczeń powietrza. Do atmosfery trafiają między innymi pyły PM2,5 i PM10 oraz węglowodory aromatyczne będące substancjami rakotwórczymi.

źródło:gminaskawina.pl