Ludzie dalej palą śmieci, opony i meble.

Nieustannie rośnie liczba ekointerwencji związanych z paleniem śmieci w małopolskich domach. W ciągu kilkunastu tygodni od uruchomienia systemu mieszkańcy regionu przekazali łącznie 196 zgłoszeń dotyczących przypadków łamania przepisów środowiskowych.

196 zgłoszeń z 48 gmin i 101 kontroli – tak można podsumować dotychczasowe efekty funkcjonowania formularza ekointerwencji. Przekazywane przez mieszkańców Małopolski informacje dotyczyły: spalania odpadów (140), eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową (52) oraz sprzedaży węgla złej jakości (4).

Ze zgłoszeń nadesłanych przez Małopolan w pierwszych tygodniach lipca wynika, że w niektórych małopolskich domach w roli opału wciąż wykorzystywane są różnego rodzaju odpady – stare opony, środki chemiczne, czy fragmenty mebli.

Palenie śmieci to trucie otoczenia. Jeśli jesteśmy świadkami tego typu postępowania, nie bądźmy bezczynni – rozmawiajmy z sąsiadami i uświadamiajmy ich o tym, do czego prowadzi takie działanie. Każdego roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umierają tysiące Polaków. Mówimy, że to smog zabija, ale to hasło nie oddaje całej prawdy, bo rękę do tego przykładają ludzie

– mówi wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Do tej pory zweryfikowano łącznie 101 zgłoszeń. W większości przypadków kontrola nie wykazała naruszeń przepisów środowiskowych (55), szesnaście razy udzielono pouczenia, nałożono jeden mandat karny, a jedna sprawa została skierowana do sądu. Sześć zgłoszeń zostanie uwzględnionych w planie kontroli, osiem zgłoszeń dotyczących przedsiębiorców przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a kolejne cztery trafiły do odpowiednich gmin. W pięciu gminach przeprowadzono kontrole, ale informacje o ich wynikach nie zostały jeszcze przekazane. W trzech przypadkach urzędnicy nie skontrolowali paleniska, ponieważ nie mieli możliwości wejścia na posesję. Dwukrotnie nie podjęto interwencji w związku z błędnym adresem podanym w zgłoszeniu.

Przypomnijmy, że formularz Ekointerwencji został uruchomiony 26 marca. Za jego pośrednictwem mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie Urząd Marszałkowski prosi o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

źródło: Biuro prasowe UMWM