Stan powietrza wokół terenów byłej Huty Aluminium w Skawinie pod szczególnym nadzorem

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podejmuje kroki w związku z niepokojącymi odczytami ze stacji pomiarowej na terenie byłej Huty Aluminium. W czwartek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Norbert Rzepisko chce prosić o pomoc ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

Od czerwca na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie funkcjonuje urządzenie pomiaru zanieczyszczeń powietrza. – Dla władz oraz mieszkańców gminy kluczowa jest ekologia i ochrona środowiska. Pomimo braku wymogów prawnych, zdecydowaliśmy się na montaż czujników, aby wiedzieć w jakim otoczeniu żyjemy – mówi Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Skawiny.

Pierwszy miesiąc funkcjonowania urządzenia pomiarowego, które zakupiła Gmina Skawina, pokazał niepokojące odczyty. Czujnik zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego (teren byłej Huty Aluminium) zanotował występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO). – Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca. Kilka razy przekroczono wartości pomiarowe stacji monitoringu – informuje Tomasz Ożóg.

Na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w czwartek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – Informacja o niepokojących odczytach dotyczących formaldehydu i lotnych związków organicznych została przekazana do służb państwowych i samorządowych – mówi Norbert Rzepisko.

Wiadomości otrzymały m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Nie mamy wystarczających narzędzi prawnych, aby podjąć twarde działania. Większość decyzji leży w rękach władz wyższego szczebla. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy, w tym do zlokalizowania na terenie dawnej Huty Aluminium akredytowanej stacji pomiarowej – podkreśla burmistrz.

Burmistrz Norbert Rzepisko uspokaja mieszkańców Miasta i Gminy Skawina. – Nie mamy potwierdzenia, jakie związki występują w powietrzu. Pomiary zostały wykonane tylko w jednym punkcie miasta na terenie zakładów przemysłowych. Jeszcze w lipcu dostarczone zostaną trzy kolejne urządzenia, które usytuowane w innych lokalizacjach, pozwolą nam na zebranie większej ilości danych. Temat jest traktowany priorytetowo w urzędzie i pod moim bezpośrednim nadzorem – mówi.

Jednym z kroków podjętych przez burmistrza jest próba zainteresowania tematem władz rządowych (m. in. ministra środowiska Henryka Kowalczyka). Burmistrz Norbert Rzepisko chce prosić ministra o podjęcie działań wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w celu umiejscowienia przy ulicy Piłsudskiego w Skawinie akredytowanej stacji pomiarowej.

W najbliższy poniedziałek (15 lipca) odbędzie się spotkanie burmistrza z firmami zlokalizowanymi na terenie Huty Aluminium.

Informacje o podejmowanych działaniach na bieżąco będą przekazywane mieszkańcom gminy za pomocą strony internetowej oraz mediów społecznościowych. – Deklarujemy pełną transparentność – mówi Norbert Rzepisko.