Będzie drożej za wodę i ścieki w gminie, ale…

ak informuje Urząd Miasta i Gminy Skawina zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny, decyzją nr KR.RET.070.213.2018 z dnia 25.04.2018 r. (ogłoszoną 21.05.2018 r.), zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skawina na okres 3 lat.”

Taryfa wchodzi w życie z dniem 29.05.2018 r.  

Z decyzji dowiadujemy się iż ten rok pozostaje bez zmian jeżeli chodzi o cenę za 1m³ i będzie ona wynosiła – 4,50zł,

W przyszłym roku podwyżka będzie niewielka i wynosić będzie 4,53 zł za każdy m³. Natomiast w trzecim roku również nastąpi skok o kilka groszy i wyniesie 4,47zł za 1m³.

Opłata abonamentowa pozostanie bez zmian 10,30 zł.

Podobnie będzie wyglądała sytuacja z odprowadzaniem ścieków i tak ten rok pozostaje bez zmian, czyli 8,82zł/1m³ odprowadzonych ścieków, w przyszłym roku wyniesie 8,84zł. W trzecim roku mieszkańcy należący do grupy I będą płacili 8,87zł za każdy metr³.

Podane ceny są wyrażone w kwocie netto i dotyczą użytkowników należących do Grupy I.

Z uwagi na informacje prasowe o tym, iż podwyżki za wodę mogą być bardzo wysokie w niektórych gminach, to dla Skawiny PGWWP wprowadziło zmiany kosmetyczne. Oczywiście każda podwyżka cen jest dla nas mieszkańców odczuwalna w budżecie domowym, jednak to będą zmiany niezauważalne tak jak np. podwyżki benzyny na stacjach.

materiał w oparciu o informacje: gminaskawina.pl / foto:Designed by Freepik