W Skawinie na pomoc będzie mogło liczyć blisko 730 osób

Utrudniony dostęp do odpowiedniego sprzętu ortopedycznego, wsparcia pielęgnacyjnego, a także przytłaczająca samotność i izolacja od społeczeństwa – z tym mierzą się codziennie osoby niepełnosprawne, starsze, a także ich opiekunowie, którzy często musieli zrezygnować dla nich z pracy zawodowej. By pomóc mieszkańcom Małopolski znajdującym się w takiej sytuacji, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przekazaniu na ten cel blisko 178 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dotacje, dzięki którym w Krakowie i okolicach powstaną placówki dla osób niesamodzielnych, centra pomocy dla ich opiekunów czy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, przekazał w środę marszałek Jacek Krupa.

Blisko 6,8 tys. osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność są zupełnie niesamodzielne, a także ich opiekunów – często rodziców, małżonków czy dorosłych dzieci – będzie mogło skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Z myślą o nich w całej Małopolsce powstaną miejsca, w których będą mogły szukać profesjonalnego wsparcia.

Małopolska po raz kolejny udowadnia, że wybiega myślą o kilka lat wprzód. Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, dlatego rozwiązania, które będziemy testować – a więc centra pomocy dla osób niesamodzielnych, ich opiekunów – kiedyś będą regułą. Tymczasem dzięki środkom unijnym w ramach RPO już teraz możemy pomóc tym, którzy dla swoich schorowanych lub niepełnosprawnych członków rodziny poświęcili wszystko – karierę zawodową, czas i wszelkie siły

– podkreślał w Skawinie marszałek Jacek Krupa.

Już wiadomo, że do 2020 roku w województwie zostanie uruchomionych: 49 placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych, 12 centrów wsparcia opiekunów oraz 7 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Skawina: 730 osób może liczyć na pomoc
Wśród przekazanych w środę umów, największy jednostkowo projekt będzie realizować gmina Skawina. Dzięki wsparciu w wysokości blisko 7 mln zł, w pomieszczeniu dawnego hotelu powstanie klub samopomocy dla osób o specjalnych potrzebach – szczególnie seniorów chorych na Alzheimera, Parkinsona czy po udarze. Placówka będzie nie tylko świadczyć usługi pielęgnacyjne, ale też organizować zajęcia terapeutyczne, artystyczne czy podnoszące codzienną sprawność. Pracujący w niej specjaliści – m.in. logopedzi, geriatrzy czy psycholodzy – będą też do dyspozycji opiekunów seniorów, doradzając im jak mierzyć się z codziennymi problemami czy trudnymi sytuacjami. Klub ma być czynny przez 5 dni w tygodniu, od 7.00 do 18.00. Co ważne, placówka ma również zapewniać transport – więc osoby niesamodzielne będą bezpiecznie przywożone i odwożone z zaplanowanych zajęć czy sesji terapeutycznych.

To jednak nie wszystko – w Skawinie powstanie również Centrum Wsparcia Opiekunów. Jego pracownicy będą pomagać każdemu, kto ma pod opieką kogoś niesamodzielnego i potrzebuje pomocy, np. chwilowego zastępstwa po to by załatwić coś ważnego w banku, urzędzie itp. W miesiącu będzie można wykorzystać nawet 16 godzin takiego zastępstwa. Specjaliści – w tym lekarze, fizjoterapeuci czy prawnicy – będą też regularnie odwiedzać swoich podopiecznych w domach, żeby na miejscu pomóc w najbardziej palących problemach. W skawińskim centrum ma też działać wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, gdzie będzie można też nauczyć się go bezpiecznie obsługiwać.

Wsparcie unijne, które zdobyła Skawina, pomoże również na uruchomienie 2 filii placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób powyżej 60. roku życia. W każdej z nich seniorzy i ich rodzina będą mogli liczyć na fachową poradę czy informacje nt. przysługujących im świadczeń czy przywilejów.

Kraków: placówki, internetowe szkolenia i fachowe zastępstwo
Dzięki wsparciu o łącznej wysokości 9 mln zł w stolicy Małopolski powstaną Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, a Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych, które działa przy Małopolskich Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, rozszerzy swoją działalność. W efekcie z usług pierwszej instytucji skorzysta ponad 2 tys. mieszkańców – w tym 1600 opiekunów i 530 osób niepełnosprawnym, a z drugiej – 300 osób, czyli 150 podopiecznych, którzy nie skończyli 26 lat, i ich rodziców.

Swoje centrum uruchomi też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie – tu z pomocą będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy gminy Kraków, jak i Wieliczki. Przewiduje się, że będzie to ok. 750 osób.

Na jaką pomoc będą mogli liczyć? Poza konwencjonalnymi rozwiązaniami – jak terapia grupowa czy indywidualne konsultacje psychologiczne, planuje się też uruchomienie specjalnej platformy internetowej, na której mają znajdować się m.in. filmy instruktażowe uczące jak np. pielęgnować osoby niepełnosprawne czy ułatwić mu poruszanie się po domu. Centra mają też oferować opiekę zastępczą czy wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny.

Niepołomice i Iwanowice: dla osób starszych i niesamodzielnych
Centrum wsparcia opiekunów powstanie też w Niepołomicach – miasto zdobyło na ten cel dotację w wysokości ponad 932 tys. zł. Jak oszacowano, z pomocy skorzysta w sumie 700 osób – 350 opiekunów i ich 350 podopiecznych. Mieszkańcy Niepołomic, podobnie jak w innych miastach, będą mogli liczyć na wielowymiarową pomoc – od doradztwa, szkoleń, po wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i konsultacje ze specjalistami – lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami czy psychologami. Także tu zostanie wprowadzona możliwość odciążenia na kilka godzin opiekuna, który potrzebuje zastępstwa, by zrobić zakupy, odwiedzić bank, urząd czy lekarza.

Podobna instytucja będzie też pomagać mieszkańcom gmin Iwanowice i Słomniki. Tu szczególny nacisk zostanie położony na seniorów i tych, którzy opiekują się nimi na co dzień. Przewiduje się, że wsparciem zostanie objęte ponad 200 osób. Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych powstanie w budynku dawnego gimnazjum, który zostanie odpowiednio przystosowany do nowych zadań. Z kolei w Grzegorzowicach Wielkich (gm. Iwanowice) zostanie uruchomione centrum wsparcia opiekunów nieformalnych.

informacja prasowa: UMWM