Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w Woli Radziszowskiej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” założone zostało z potrzeby utworzenia oferty atrakcyjnych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży zamieszkałej w Woli Radziszowskiej.

Obecnie realizowany jest projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU – „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia z konwersacyjne z języka angielskiego, robotyki, wokalno-teatralne i nauki gry na gitarze oraz warsztaty plastyczne z elementami arteterapii.

źródło: skawina.tv (tekst&video)