Ciepła woda bez piecyka najlepszym rozwiązaniem dla budownictwa wielorodzinnego

Dom to miejsce, w którym chcemy czuć się komfortowo i bezpiecznie, bez względu na to czy to dom z ogródkiem za miastem, czy mieszkanie w bloku w centrum miasta. Choć wydaje się, że w tym drugim przypadku, gdy nasze bezpieczeństwo nie zależy tylko od nas samych, ale także od odpowiedzialności naszych sąsiadów, wszelkie rozwiązania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych niebezpieczeństw są na wagę złota. Nic więc dziwnego, że coraz częściej z łazienek mieszkańców budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Krakowa i Skawiny znikają indywidualne piecyki gazowe lub elektryczne podgrzewacze wody, a ich miejsce zajmuje instalacja podgrzewania wody użytkowej ciepłem z miejskiej sieci. 

Kto może skorzystać z programu „Ciepła woda bez piecyka”?

Program skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, których budynki są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, korzystają z ciepła sieciowego do celów grzewczych, a ciepłą wodę użytkową pozyskują w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody lub podgrzewacze elektryczne.

Dlaczego warto to zrobić?

Głównymi argumentami przemawiającymi za tym, by zlikwidować indywidualne gazowe ogrzewacze wody, są bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Ciepło sieciowe eliminuje takie zagrożenia jak wybuch czy zatrucie spalinami. Jednocześnie jest rozwiązaniem niezawodnym – ciepła woda o ustalonej temperaturze do mieszkania dociera zawsze. Korzyścią z pozbycia się piecyków gazowych są także oszczędności wynikające z braku kosztów remontów i przeglądów tych urządzeń. Spółdzielnia nie ponosi również wydatków związanych z eksploatacją kominów spalinowych.

Istotne jest także to, że likwidacja piecyków nie musi być finansowana bezpośrednio z kieszeni mieszkańców, ale na przykład z funduszy remontowych. Dodatkowo CEZ Skawina zwraca inwestorowi część wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą również starać się o premię termomodernizacyjną.

Dobry przykład

Na terenie Krakowa i Skawiny w ciągu ostatnich 16 lat, w ramach inicjatywy „Ciepła woda bez piecyka”, partnerzy programu „Ciepło dla Krakowa” podłączyli do miejskiej sieci ciepłowniczej ponad 1000 budynków. W ciągu ostatnich 10 lat ponad 20 spółdzielni mieszkaniowych skorzystało z programu we wszystkich swoich budynkach, a kolejne są w trakcie przygotowań do realizacji. Czy popularność programu zaskakuje? Nie powinna – trudno bowiem nie skorzystać z rozwiązania, które przekłada się na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl

www.cieplodlakrakowa.pl