Czy każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP?

Nofire

Każde środowisko pracy wiąże się z zagrożeniami – w niektórych przypadkach mogą być one stosunkowo niewielkie, w momencie gdy w innych stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika. W związku z chęcią zminimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych w miejscu pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy określiło obowiązek przejścia szkolenia BHP przez każdego pracownika, który rozpoczyna pracę na danym stanowisku. Nakaz ten dotyczy również pracodawców i kadry zarządzającej, natomiast omija pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło (z małym wyjątkiem – gdy pracownik wykonuje pracę związaną z wysokim stopniem narażenia na utratę życia bądź zdrowia), a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które jednocześnie nie zatrudniają pracowników i nie przyjmują praktykantów; zwolnieni są również ci, którzy posiadają aktualne szkolenie BHP zdobyte u innego pracodawcy. Co obejmuje takie szkolenie? Jak zorganizować je w swojej firmie? Postanowiliśmy przygotować krótki poradnik dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią szkolenia BHP.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenie BHP opiera się na przeprowadzeniu instruktażu ogólnego, podczas którego pracownik zapoznaje się z ogólnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnieniami z zakresu prawa pracy, a także towarzyszącymi im zagrożeniami. Kolejny etap szkolenia obejmuje instruktaż stanowiskowy, którego głównym celem jest szczegółowe zapoznanie pracownika ze specyfiką zajmowanego przez niego stanowiska, a także czynnościami jakie ma za zadanie bezpiecznie wykonywać. W trakcie szkolenia podejmowane są rozmowy na tematy takie jak:

  • zakres obowiązków oraz uprawnień pracodawcy i pracowników, w tym także poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy;
  • zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia wiążące się z obsługą danych urządzeń;
  • zasady dotyczące przydziału odzieży roboczej oraz obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej do stanowiska pracy instruowanego;
  • zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej;
  • podstawowe zasady ochrony PPOŻ;
  • pierwsza pomoc w obliczu wypadku.

W systemie pracy głównym podmiotem ochrony jest człowiek – dlatego większość zagadnień poruszanych na szkoleniach związanych z BHP sprowadza się do gwarancji prawnych i czynności służących zabezpieczeniu zdrowia oraz życia ludzkiego w trakcie pracy. Znaczenie szkoleń BHP jest wysoce istotne w kontekście prawidłowego funkcjonowania w miejscu pracy. Obowiązkiem każdego pracownika jest stosowanie się do zasad, których znajomość może zostać skontrolowana w każdej chwili.

Jak przeprowadzić szkolenie BHP w firmie?

Do przeprowadzenia wartościowego szkolenia BHP w firmie niezbędny jest specjalista z doświadczeniem oraz upoważnieniem do przeprowadzania tego rodzaju spotkań szkoleniowych. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik BHP bądź osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby. Szkolenie może przeprowadzić również pracodawca czy pracownik posiadający zasób wiedzy i umiejętności, które zapewniają właściwą realizację programu. W przypadku instruktażu stanowiskowego, do jego przeprowadzenia wyznacza się zwykle osobę kierującą pracownikami w danym dziale bądź pracodawcę posiadającego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie. Oczywiście, jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z usług firm zewnętrznych, takich jak NOFIRE; zespół posiada doświadczenie i odpowiednie certyfikaty uprawniające jego członków do przeprowadzania szkoleń BHP i PPOŻ w firmach. Efektem każdego przeprowadzonego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest dowód w postaci karty szkolenia wstępnego BHP. Należy wiedzieć, że żaden pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie zna przepisów oraz zasad dotyczących BHP. W przypadku gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, osoba musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami w postaci grzywny lub nawet pozbawienia wolności.