Mistrzostwa Skawiny w Ratownictwie Przedmedycznym po raz trzeci

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie oraz Szkoła Podstawowa numer 3 w Skawinie serdecznie zapraszają do wspólnego kibicowania w „3 Mistrzostwach Skawiny w Ratownictwie Przedmedycznym”, które odbędą się 29 maja 2018 na terenie Szkoły Podstawowej numer 3 oraz Parku Miejskiego w Skawinie w godz. 8:30-14.00.

W zawodach weźmie udział 10 zespołów, z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz Gminy Mogilany.

Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów uczestnicy zmierzą się z wymagającym dużej wiedzy testem teoretycznym, składającym się z 26 pytań jednokrotnego wyboru oraz 4 pytań otwartych.

Po zakończeniu części teoretycznej  zawodnicy wraz z opiekunami udadzą się do Parku Miejskiego w Skawinie, gdzie będą musieli wykazać się swoimi umiejętnościami praktycznymi w trakcie zainscenizowanych przez Ratowników Medycznych scenek. Niezwykle realistyczne scenki, a w nich poszkodowani, którym uczestnicy będą musieli udzielić pierwszej pomocy, stres związany nie tylko z praktycznym oraz prawidłowym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, ale i umiejętność radzenia sobie z emocjami jakie mogą towarzyszyć w sytuacjach bardzo zbliżonych do tych, mogących ich spotkać na co dzień, dla niektórych uczestników będzie to pierwsza taka możliwość w Życiu. Na chwilę obecną zdradzić możemy tylko nazwy scenek i ich lokalizację w Parku:

 

Mistrzostwa te mają charakter dydaktyczny i edukacyjny z elementami współzawodnictwa. Zwycięzcy otrzymają oficjalny tytuł Mistrzów Skawiny w Ratownictwie Przedmedycznym 2018 oraz cenne nagrody.

Zawody mają pozwolić na utrwalenie pozytywnego wizerunku osób udzielających pomocy oraz pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja) oraz zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.

Dodatkowe, ale równie ważne, założenia zawodów to edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej. Być może ta dzielna młodzież kiedyś uratuje komuś życie w realnym świecie?! A z naszego Ratowniczego z doświadczenia wiemy, że w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia życia i zdrowia to właśnie świadkowie i ich reakcje mogą w znacznym stopniu przyczynić się do jego ochrony. A nie ma nic ważniejszego i piękniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi.

Zawody Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – Pan Paweł Kolasa

źródło: Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera