Nocna i świąteczna opieka zdrowotna zostaje przeniesiona z Radziszowa do Liszek

W związku z informacją uzyskaną od firmy OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków Sp.K., która realizuje na terenie naszej gminy nocną i świąteczną opiekę medyczną, z dniem 29 kwietnia br. nastąpi zmiana lokalizacji miejsca udzielania świadczeń z aktualnej tj. Radziszów, ul. Szkolna 15 na nową pod adresem Liszki, ul. Św. Jana Kantego 13, na co w dniu wczorajszym, 26 kwietnia wyrazili zgodę przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Oznacza to, że nocna i świąteczna opieka medyczna będzie świadczona wyłącznie w Skawinie w Przychodni Zdrowia przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a. Decyzja firmy OPC jest dla władz gminy niezrozumiała, podejmowane są starania o ponowne zwiększenie dostępności dla mieszkańców świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Numer telefonu do ambulatorium w Liszkach pozostaje ten sam, który obowiązywał w Radziszowie tj,: 12 346 16 84. Pod tym numerem pacjenci nadal będą mogli otrzymać świadczenia w formie teleporady oraz w uzasadnionych przypadkach, zgłaszać konieczność realizacji wizyt domowych (lekarskich i pielęgniarskich).

źródło: gminaskawina.pl