Nowe deklaracje i ulga za kompostowanie – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Od 1 lutego weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie ulgi 3 zł z tytułu kompostowania bioodpadów i odpadów zielonych. Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.


Jak skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów oraz odpadów zielonych?

Do skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wymaga to złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowej deklaracji nie muszą składać osoby, które po dniu 1.08.2020 r. złożyły wniosek uwzględniający ulgę za kompostowanie odpadów.

Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania bioodpadów oraz odpadów zielonych?
Ulga wynosi 3 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jednorodzinną położoną na terenie Gminy Skawina.

Gdzie znajdują się nowe deklaracje?
Nowe wzory deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują się tutaj.

Czy muszę osobiście przychodzić do UMiG?
Nie ma takiej potrzeby. Deklarację można złożyć online za pomocą platformy ePUAP.

Co w przypadku, gdy złożyłem deklarację już w styczniu, a otrzymałem decyzję nieuwzględniającą 3 zł ulgi?
Takie osoby otrzymają nową decyzję, która uwzględni zniżkę. Jeżeli ktoś już zapłacił wyższą kwotę, to przy kolejnym druku zapłaci proporcjonalnie mniej. Więcej informacji na temat deklaracji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat ul. Rynek 1 (Ratusz), pok. 2, tel.: 12 277 01 07, 12 277 01 20 e-mail: odpady@gminaskawina.pl lub p.nedza@gminaskawina.pl.

Jak ma wyglądać kompostownik?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednoznacznie definicji kompostownika. Zakłada się, że powinno być to wyznaczone miejsce przy nieruchomości, dla której złożono deklarację. Kompostownik może być ogrodzonym deskami miejscem, pryzmą, może znajdować się w plastikowym pojemniku lub w innym wyznaczonym miejscu, w którym będzie przebiegało kompostowanie. Każda nieruchomość, do której zgłoszono kompostownik będzie podlegała kontroli.

Co należy kompostować żeby skorzystać z ulgi?
Z ulgi mogą korzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy posiadają kompostownik i kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady kuchenne)  oraz odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie).

Czy jeśli korzystam z ulgi za kompostowanie, to mogę oddawać odpady zielone do PSZOK?
Jeśli korzysta się z ulgi z tytułu kompostowania, to bioodpady oraz odpady zielone nie będą odbierane z nieruchomości oraz nie można oddawać ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyjmowanie innych odpadów w PSZOK pozostaje bez zmian.

Czym są bioodpady i odpady zielone?

  • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (w tym obierki, ogryzki, pestki, resztki owoców i warzyw);
  • fusy po kawie wraz z filtrami papierowymi i fusy po herbacie;
  • łupiny z orzechów, słonecznika itp.;
  • resztki żywności (bez mięsa i kości);
  • skorupki jaj;
  • trawa;
  • liście;
  • drobne gałęzie;

Jak rozpocząć kompostowanie? Odpowiedź znajduje się tutaj.

źródło: gminaskawina.pl | foto: pixabay.com