Nowoczesna pracownia komputerowa w Woli Radziszowskiej

Piątek Wielkanocny, wszyscy przygotowują się do świąt. A dyrektor w szkole z pomocą pracowników obsługi: pani Wandzi Ochojna i Władzi Leśniak demontują stare komputery i przygotowują salę pod instalację nowych. To nie czterogodzinny dyżur w szkolnej świetlicy, to prawie ośmiogodzinny dzień pracy. To wszystko dla uczniów, bo jak śpiewa Majka Jeżowska „Wszystkie Dzieci Nasze Są”.
Firma DUALTEC zainstalowała komputery, a teraz czekamy na nowe stoliki.
To czwarta pracownia komputerowa w mojej 22-letniej kadencji dyrektora. Pierwsza zakupiona w 1997r. z budżetu szkoły, druga pozyskana w 2004r. z programu Ministerstwa Edukacji, trzecia unowocześniana przez dwa lata, 2015-2016 z budżetu szkoły. Obecna, czwarta sfinansowana ze środków wypracowanych przez Radę Rodziców.
„Dziękuję Radzie Rodziców za wsparcie mnie dyrektora Zespołu w działaniach o lepsze jutro Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej. Do końca mojej kadencji zostanie uruchomiony dziennik elektroniczny, a wszyscy nauczyciele uczący w klasach od I do VIII zostaną przeszkoleni w obsłudze tego programu. Dziennik elektroniczny będzie udostępniony rodzicom od września 2018r.
Siedem sal lekcyjnych wyposażonych jest w aktywne tablice z dostępem do Internetu. Do 15 kwietnia biblioteka i trzy ostatnie sale zostaną wyposażone komputery z dostępem do Internetu, a także w projektory.” – dyrektor zespołu placówek oświatowych w Woli Radziszowskiej mgr Zuzanna Błaszcza

źródło: zpo Wola Radziszowska