Prezydent Andrzej Duda odsłonił popiersie gen. Józefa Hallera

5 sierpnia 2018 r. w obecności wielu znamienitych gości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w asyście Marii Barbary Haller de Hallenburg, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy oraz płk. dypl. rez. Andrzeja Wojtyny dokonał symbolicznego odsłonięcia popiersia gen. broni Józefa Hallera.

W upalne niedzielne popołudnie, wielu mieszkańców gminy Skawina, ale także goście z odległych zakątków Polski, tj. Warszawy, Szczecina, Marianki, Władysławowa, jak i delegacja z francuskiego miasteczka Sille le Guillaume, (tu stacjonował 1. batalion strzelców, który stanowił zalążek Błękitnej Armii)  zebrało się w centrum Jurczyc, by stać się częścią historycznego wydarzenia. Historycznego, bo z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej. Twórcą popiersia jest Szymon Malinowski.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:30 Mszą św. w intencji gen. Hallera oraz tragicznie zmarłej śp. prof. Marii Dzielskiej, celebrowana przez ks. profesora Jana Machniaka. Wojskową Asystę Honorową podczas uroczystości wystawiła 5. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Józefa Hallera, oprawę muzyczną Orkiestra Wojskowa z Dęblina oraz chór harcerski z Krzęcina „Śpiewające Siódemki”. Uroczystego charakteru dodała również wydarzeniu obecność pocztów sztandarowych:  5 Batalionu Dowodzenia im. Generała Broni Stanisława Hallera, 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera (sztandar historyczny), Narodowych Sił Zbrojnych,  21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, prezentujący sztandar historyczny, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, prezentujący sztandar historyczny, Gminy Skawina, miasta Sillé-le-Guillaume, Szkoły Podstawowej w Mariance, 2. szczepu Harcerskiego „Memoria ZHP” w Krzęcinie.

O godz. 14:00 dołączył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Chargé d’affaires Ambasady Francji Mathieu Carmona. Gości powitał gospodarz – Burmistrz Paweł Kolasa. W swoim przemówieniu, zwrócił uwagę na przywiązanie i ogromny szacunek, jakim darzony jest gen. broni Józef Haller oraz cały ród Hallerów w Jurczycach. – Tu Ród Hallerów osiedlił się – upodobali sobie właśnie ten skrawek nieba, to stąd kierowali pomoc, wsparcie dla najsłabszych, tu kształtowały się ich gorące, patriotyczne serca i właśnie tu, 145 lat temu – dokładnie 13 sierpnia 1873 roku – przyszedł na świat Józef Haller. – mówił. Dziś więc spotykamy się tutaj, ponieważ pamiętamy. Dziś Błękitny Generalne dziękujemy Ci za życie wypełnione służbą Ojczyźnie.  Dziś, kiedy Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości chcemy oddać Ci należny hołd! – powiedział burmistrz Kolasa.

Po tych słowach nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie popiersia, wygłoszony został Apel Pamięci, oddana została salwa honorowa, harcerze z Krzęcina wykonali „Rotę”, następnie przemówił Prezydent (całe przemówienie publikujemy obok), wieńce złożyli: Prezydent Andrzej Duda oraz władze lokalne: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Krakowski Wojciech Pałka wraz z Burmistrzem Pawłem Kolasą, delegacja francuska oraz przedstawiciele rodziny Hallerów z organizatorami.

This slideshow requires JavaScript.

Wraz z pierwszymi kroplami deszczu i błyskawicami przeszywającymi niebo, zakończyła się oficjalna część, po której wszyscy zebrani zaproszeni zostali na wojskowy poczęstunek. Grochówka, a w tle burza i ulewa jakiej nie spodziewał się nikt, choć gwałtowna, nie przestraszyła zebranych gości. Jak tylko opady zelżały Prezydent wziął udział w nieoficjalnej części, w której przewidziane było zwiedzanie Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków oraz spotkania z harcerzami i mieszkańcami. Prezydent wpisał się do kroniki Izby. Na pamiątkę spotkania proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Stanisław Kamionka wręczył Prezydentowi obraz przedstawiający Matkę Boską Hallerowską, zaś Burmistrz Paweł Klasa – portret Błękitnego Generała (obydwa autorstwa Haliny Wasyl).  Z okazji wizyty TPGJHiH wydało okolicznościową kartkę, którą każdy uczestnik uroczystości mógł wziąć na pamiątkę.

Organizatorami uroczystości byli: Gmina Skawina, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Sołectwo Jurczyce oraz Stowarzyszenie „Razem dla wszystkich”. Za Prezydentem dziękujemy, wszystkim razem i każdemu z osobna zaangażowanym w inicjatywę upamiętnienia gen. Hallera w miejscowości jego narodzin i dzieciństwa.

Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach rozpoczęła swoją działalność wraz z I Krajowym Zjazdem Towarzystwa, zorganizowanym w Jurczycach 10 czerwca 2000 roku. Prowadzenie Izby jest ważnym elementem działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków (TPGJHiH). Izba i zarazem siedziba Towarzystwa mieszczą się w budynku dawnej szkoły, której w 1906 r. fundatorkami były Anna i Ewa Hallerówny, siostry generała Józefa. Ekspozycja zawiera pamiątki związane z życiem i działalnością najsłynniejszych członków rodu Hallerów i żołnierzy Błękitnej Armii. Jeśli chcesz zwiedzić Izbę zapraszamy do Jurczyc!

This slideshow requires JavaScript.

źródło: gminaskawina.pl