Sprzedaż alkoholu w Gminie Skawina ograniczona

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że w dniu 29 sierpnia br. Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr XLVI/621/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Szczegółowe informacje poniżej.

Rada Miejska w Skawinie po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy zadecydowała o wprowadzeniu na terenie Miasta i Gminy Skawina zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22.00 do 5.00.

Podjęta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. w dniu 19 września 2018 r. Ograniczenie dotyczy jedynie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym punktów sprzedaży na stacjach paliw, nie ma natomiast zastosowania do placówek gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto, informujemy że podjęta została uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina.

źródło: gminaskawina.pl | foto ilustracja:Zaprojektowane przez Freepik