To, że warto być obecnym w przestrzeni publicznej, to oczywistość. Co zrobić, by ta reklama była skuteczna?

Trudno już wskazać jakikolwiek kanał komunikacji, który nie zostałby wyzyskany w celach marketingowych. Od samego rana docierają więc do nas tysiące takich komunikatów. Bierzemy do ręki telefon, włączamy radioodbiornik, korzystamy z internetu, zerkamy za okno, patrzymy na otoczenie pokonywanej przez nas drogi – przez cały dzień i rok bombardowani jesteśmy wieloma bodźcami, przede wszystkim wzrokowymi. Jak przebić się przez to ze swoim własnym przekazem?

Stwórz treść, która nikogo nie pozostawi obojętnym

Mimo wielkiej roli, jaką zyskują dziś media elektroniczne, konwencjonalne metody komunikacji marketingowej nie tracą na popularności. Nie dlatego, że reklamodawcy nie dostrzegają zmian – płacą po po prostu za to, co jest skuteczne. Współcześnie nieustannie rośnie mobilność społeczeństwa, spędza więc ono w drodze wiele czasu – grono osób, do którego możemy docierać za pomocą reklamy outdoorowej jest więc niemałe. Nie ta się jej w dodatku zablokować jak tych w przeglądarce i nośnik taki spełnia swoją funkcję przez całą dobę. Kluczowym pozostaje jednak to, co na nim umieścimy.

Musimy pamiętać o tym, że przeciętny przechodzień czy kierowca poświęci naszej tablicy dosłownie kilka sekund, niektórzy co najwyżej trzy. Powielanie treści z innych nośników – zwłaszcza ulotek czy materiałów emitowanych w prasie, którym można w dogodnym momencie poświęcić więcej czasu – jest więc wykluczone. Im mniej i prościej, tym lepiej, co nie znaczy, że powinien to być projekt bardzo skromny. Jeden rzut oka musi wystarczyć do tego, by rozpoznać znajdującą się na nim treść – jakkolwiek ona sama, jeśli mamy taki pomysł, może np. pozostać intrygującą zagadką. Ustalmy, jaki ma ona bezpośredni cel, czym ma pociągnąć, zainteresować odbiorcę i temu podporządkujemy całość.

Reklama wielkoformatowa może być efektywna

Angażująca treść może nam pozwolić pokonać barierę dzielącą pamięć sensoryczną i krótkotrwałą odbiorcy, naszym celem jest jednak wywalczenie sobie miejsca w pamięci długotrwałej. Reklama wielkoformatowa, jakkolwiek wymaga odrębnego namysłu projektowego, powinna być więc spójna z naszymi treściami przedstawianymi w innych miejscach. Chyba, że prowadzimy za jej pomocą szerzej zakrojone przedsięwzięcie i zamierzamy najpierw zaskoczyć i zaintrygować odbiorcę nie ujawniając wszystkiego od początku. Koniec końców jednak, to zadanie zwielokrotnienia ekspozycji naszych haseł i znaków, do czego potrzeba spójnego przekazu docierającego rozmaitymi kanałami, jest skutecznym sposobem na jego zapamiętanie.

Najpierw wszystko to wymaga jednak po prostu dotarcia do jak najszerszego grona widzów. Kolejnym warunkiem efektywności jest więc dobranie odpowiednich lokalizacji nośników. Szeroki ich wybór dostępny dziś na rynku, o którym można przekonać się np. przeglądając ofertę firmy Ambient Marketing sprawia, że do każdej przestrzeni dobierzemy optymalną konstrukcję. Jak je jednak znaleźć? Najbardziej uczęszczane są oczywiście także najbardziej kosztowne. Nas powinna interesować jednak nie tylko liczba odbiorców, ale także to, kim są i jakie mają potrzeby – należy więc przeanalizować pod tym kątem zwłaszcza dostępne w bezpośredniej bliskości określonej lokalizacji usługi.