Urząd Gminy deklaruje aktywne działanie w celu zniwelowania uciążliwości dla mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie prowadzi aktywne działania w celu wyegzekwowania od prywatnych przedsiębiorców prowadzenia swojej działalności w taki sposób, by nie była ona uciążliwa dla mieszkańców. Urzędnicy stawiają przede wszystkim na dialog z zakładami.

Działania na rzecz walki z zanieczyszczeniami przemysłowymi to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Mieszkańcy od lat wskazują zakłady, które są dla nich uciążliwe i mogą negatywnie wpływać na zdrowie oraz środowisko. Urząd reaguje na te zgłoszenia i działa w celu rozwiązania problemu. Pragniemy podziękować stronie społecznej za zaangażowanie. Nacisk i protesty pozwoliły zmobilizować inne instytucje do działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Skawinie. Należy jednak pamiętać, że gmina jest związana przepisami prawa i może działać tylko w jego zakresie, dlatego stawia na dialog z przedsiębiorstwami, a jeżeli nie przynosi to efektu, zwraca się do odpowiednich instytucji z prośbą o interwencję.

Rozmowy z zakładami produkcyjnymi przynoszą pozytywny efekt. Część z nich zobowiązała się do wprowadzenia u siebie takich rozwiązań technologicznych, które mają zminimalizować uciążliwości, które zgłaszają mieszkańcy. Wszelkie stwierdzane i zgłaszane nieprawidłowości Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przekazuje do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Odpowiednie informacje kierowane są też do Starostwa Powiatowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Rozwiązanie zanieczyszczeń przemysłowych w Skawinie to jeden z najważniejszych priorytetów Gminy jeżeli chodzi o najbliższe lata. Zależy nam na tym, aby tą sprawę załatwić jak najszybciej i jak najskuteczniej, ale trzeba pamiętać o tym, że Gmina nie ma narzędzi prawnych, żeby zmusić zakłady do rozwiązania problemów, które zgłaszają mieszkańcy dlatego stawiamy na dialog z tymi firmami tak, aby załatwić tą sprawę polubownie. Z drugiej strony za każdym razem kiedy mieszkańcy zgłaszają nam uciążliwości , albo gdy sami je wykryjemy – kierujemy się z tym do odpowiednich instytucji, które mają zdecydowanie mocniejsze narzędzia prawne, żeby wymusić na zakładach pozbycia się tych uciążliwości, które zgłaszają mieszkańcy. Jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami, które są za to odpowiedzialne jak również postulujemy pewne zmiany w prawie, żeby samorządy czyli m.in. Gmina Skawina miały większe możliwości działania w celu samodzielnego załatwienia tej sprawy niż mamy do tej pory – powiedział Marcin Kozielski Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Skawina

Obecnie najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców zakładami jest Valeo Autosystemy sp. z o.o., GRANA oraz Nicromet. Urząd w Skawinie oprócz spotkań z przedstawicielami Valeo podjął szereg działań w celu wyegzekwowania obietnic dotyczących rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych. Gmina Skawina podpisała porozumienie społeczne z zakładem, który zobowiązał się znaleźć takie rozwiązanie, które nie będzie utrudniało życia mieszkańcom. W związku z tym że pomimo prowadzonych testów nie rozwiązano problemu odoru, sprawa została zgłoszona ministrowi energii Francji, konsulowi oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz. Gmina Skawina zrezygnowała ze współpracy z Valeo, z przestrzeni publicznej zniknęły logotypy i banery, zakład przestał też być patronem wydarzeń sportowych i kulturalnych. Na wniosek Skawiny, Starostwo Powiatowe zobowiązało firmę do wykonania przeglądu ekologicznego. Sprawdzone zostaną instalacje służące do produkcji chłodnic i skraplaczy. Audyt pozwoli określić, czy i w jakim stopniu urządzenia mają wpływ na tworzenie uciążliwości zapachowych oraz hałasu.

Zarząd i właściciel firmy Grana zobowiązali się, że w 2020 roku na suszarni nr II zbudowany zostanie nowy system oczyszczania powietrza wylotowego, nie mniej skuteczny niż stosowany na suszarni nr III. Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi wykonawcami takiej inwestycji oraz sprawdzane są możliwości lokalizacyjne.

Gmina Skawina zaproponowała kilka zmian w prawie ochrony środowiska które powinny natychmiast być wprowadzone np. udział gmin w procesie wydawania pozwoleń na emisję pyłów i gazów.

Wszystkie uwagi i zgłoszenia dotyczące zakładów przemysłowych proszę kierować na adres: urzad@gminaskawina.pl.

źródło: gminaskawina.pl