Wysokość odszkodowania, czyli jak uzyskać sprawiedliwą rekompensatę za odniesione szkody

Wysokość przyznanego odszkodowania bardzo często budzi wiele kontrowersji. Zazwyczaj osoby poszkodowane uważają, że są zdecydowanie za niskie, ponieważ w ich mniemaniu odniesione szkody oceniają na znacznie wyższe. Negocjacja wyceny odszkodowania z towarzystwem ubezpieczeniowym nie należy ani do najłatwiejszych ani do najprzyjemniejszych rozmów jakie jest nam dane prowadzić. Warto przed wszczęciem walki o wyższe odszkodowanie zaczerpnąć informacji na jakiej podstawie jest ustalana jego wysokość. Pomoże Ci to zaoszczędzić wiele nerwów, a przede wszystkim czasu. Pamiętaj, że jeśli wszystko przebiega bez problemu odszkodowanie uzyskasz w przeciągu 30 od zaistniałego zdarzenia. 

Dowiedz się jak przebiega prawidłowa wycena odszkodowania i co jest brane pod uwagę

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma jakiś standardowych z góry określonych tabel z wysokością przysługującego odszkodowania. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Przed ustalaniem wysokości świadczenia pieniężnego należy dokonać rozeznania w poniesionych przez poszkodowanego szkodach osobowych. Odszkodowanie za odniesione obrażenia, czy rozstrój zdrowia jest oceniane na podstawie uszczerbku na zdrowiu. Za uszczerbek na zdrowiu rozumie się  naruszenie sprawności organizmu, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia jego czynności tymczasowo lub na stałe. Natomiast odszkodowanie za doznaną szkodę osobową uwzględnia  również czas trwania choroby, leczenia oraz rehabilitacji. Dodatkowo bierze się pod uwagę m.in. wiek i płeć osoby poszkodowanej, czy obecną sytuację życiową. Warto wiedzieć, że przy ocenie wysokości odszkodowania istotne jest nie tylko zniszczone materialne w czasie wypadku ale także ogólna sytuacja materialna osoby poszkodowanej.

Odpowiednia dokumentacja szkody jako klucz do wysokiego odszkodowania

Najczęściej wysokość odszkodowania za poniesiona szkodę majątkową jest określone z użyciem metody dyferencyjnej. Stosowana metoda polega na porównaniu majątku po wypadku lub kolizji ze stanem majątku jaki mógłby być gdyby nie doszło do zdarzenia. W tym przypadku uzyskane świadczenie pieniężne jest różnicą pomiędzy wartością obu majątków. Niezwykle istotna przy ustalaniu wysokości odszkodowania jest pełna dokumentacja, która stanowi dowód na poniesione krzywdy. Bez rzetelnie skompletowanych dokumentów może dojść do błędnego oszacowania wysokości świadczenia pieniężnego. Przyznawanie odszkodowania nie należy do najłatwiejszych spraw, jednak z pomocą doświadczonych specjalistów możesz liczyć na jego satysfakcjonującą wysokość. Pamiętaj, że celem uzyskanego odszkodowania jest pokrycie wszystkich odniesionych szkód. Dlatego tak ważna jest specjalistyczna wiedza, z która za niska wycena Ci nie grozi.