Znamy ilość wolnych miejsc do szkół w Skawinie

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach, które znajdują się w Skawinie.

Raport został udostępniony 12 lipca, a więc dane powinny być w miarę aktualne, jednak mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

Nazwa szkoły i adres Profil kształcenia/przedmioty rozsz./zawód Liczba wolnych miejsc
Liceum Ogólnokształcące ul. Żwirki i Wigury 17 matematyka, fizyka (geografia, biologia, chemia, wos) 22
geografia, wos (matematyka, biologia, chemia, fizyka) 9
biologia, chemia (matematyka, fizyka, geografia, wos) 16
j. polski, j. angielski, historia 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Żwirki i Wigury 9 kucharz (niezbędne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) 9
Technikum, ul. Kopernika 13 technik elektryk /fizyka, matematyka/ 27
technik ekonomista /geografia, język angielski/ 22
technik informatyk /język angielski, matematyka/ 6
technik logistyk/język angielski, geografia/ 1
technik mechatronik /fizyka, matematyka/ 21
technik hotelarstwa /geografia, język angielski/ 11
Branżowa Szkoła I stopnia, ul. Kopernika 13 elektryk 28
kucharz 27
magazynier-logistyk 32
sprzedawca 29
wielozawodowa 50

foto ilustracja

%d bloggers like this: