Ciepła woda bez piecyka – w trosce o bezpieczeństwo i komfort

Dane mówią same za siebie. Prawie 50 000 zlikwidowanych piecyków gazowych i ponad 1 000 obiektów na terenie Krakowa i Skawiny podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej*. Wszystko w ramach realizowanego od 2004 roku programu „Ciepła woda bez piecyka” prowadzonego przez partnerów „Ciepła dla Krakowa”, w tym m.in. elektrownię CEZ Skawina.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, których budynki są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, korzystają z ciepła sieciowego do celów grzewczych, a ciepłą wodę użytkową pozyskują w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody lub podgrzewacze elektryczne.

Nowa jakość

W nowo realizowanych budynkach i osiedlach, w których ciepło sieciowe jest wykorzystywane do celów grzewczych, standardem jest również centralnie przygotowywana ciepła woda użytkowa. I choć niestety starsze bloki wciąż wyposażone są w piecyki gazowe, to dla nich także istnieje alternatywa w postaci ciepłej wody użytkowej podgrzewanej ciepłem sieciowym.

Jak wynika z rozmów z przedstawicielami krakowskich spółdzielni, przy analizie dostępnych rozwiązań w oparciu o kluczowe walory, takie jak: bezpieczeństwo, komfort, niezawodność, stabilność kosztów oraz ekologia, decyzja o wymianie na instalacje do podgrzewania wody ciepłem sieciowym staje się oczywista. Co więcej, podejmowana jest przy zdecydowanej aprobacie mieszkańców, którzy nierzadko sami inicjują rozmowy na ten temat.

Bezpieczeństwo i komfort

Podgrzewanie wody za pomocą ciepła sieciowego odbywa się poza mieszkaniami użytkowników. Z łazienek można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, takie jak np. piecyki gazowe, które mogą być źródłem zatrucia tlenkiem węgla lub przyczyną wybuchu gazu. Korzystanie z ciepłej wody bez piecyka umożliwia mieszkańcom komfort użytkowania ciepłej wody o stałej temperaturze przez 365 dni w roku.

Stabilne koszty

Cena ciepła z miejskiej sieci jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chroni to odbiorców przed nieuzasadnionymi
i nieprzewidywalnymi podwyżkami. Co więcej, w trakcie użytkowania ciepłej wody bez piecyka nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z przeglądami serwisowymi i naprawami urządzeń. Węzeł cieplny,
w którym woda wodociągowa jest ogrzewana, należy do lokalnego dystrybutora ciepła, który regularnie go serwisuje, a w przypadku wystąpienia awarii jest ona niezwłocznie usuwana przez pogotowie ciepłownicze.

Wsparcie merytoryczne i finansowe

Elektrownia CEZ Skawina – partner programu „Ciepła woda bez piecyka” oferuje zwrot części kosztów poniesionych na realizację prac związanych z budową instalacji ciepłej wody użytkowej. Eksperci zatrudnieni
w elektrowni udzielają także wsparcia merytorycznego na wszystkich etapach realizacji – wszystko po to, by jak najwięcej mieszkańców Krakowa i Skawiny mogło na co dzień korzystać z bezpiecznej
i komfortowej ciepłej wody podgrzewanej ciepłem sieciowym.

 

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl

www.cieplodlakrakowa.pl