Od 4 maja niektóre obiekty sportowe w Skawinie zostaną otwarte. Będą ograniczenia

W dniu dzisiejszym tj. 30.04. otrzymaliśmy komunikat Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, w sprawie dostępności obiektów sportowych od zastępcy dyrektora ds. sportu Pana Jakuba Krasuskiego.

Które obiekty zostaną otwarte i w jakich godzinach?

 Przedstawione podczas sobotniej konferencji prasowej wytyczne dają nam możliwość udostępnienia obiektów sportowych o charakterze otwartym – w tym: Stadionu Miejskiego w Skawinie (wraz z orlikiem) przy ul. Mickiewicza, a także orlika przy ul. Konstytucji 3 Maja (są to obecnie jedyne obiekty, które spełniają założenia wdrażanego przez rząd od 4 maja etapu planu nowej sportowej rzeczywistości). Mamy świadomość, jak bardzo przedstawiciele stowarzyszeń sportowych, a także młodzi sportowcy i ich rodzice czekają na otwarcie obiektów, dlatego priorytetowo podjęliśmy ten temat i pracujemy nad przygotowaniem się do zgodnego z wytycznymi ich ponownego otwarcia. Będziemy realizować ten proces stopniowo, początkowo otwarcie dwóch orlików planujemy na termin pomiędzy 4 a 6 maja, w określonych przedziałach czasowych. Wszystkie szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco zainteresowanym przedstawicielom klubów sportowych, a także podawane do wiadomości poprzez komunikaty na naszej stronie internetowej, bądź profilu Facebook.

Czy będą one dostępne dla wszystkich?

Jesteśmy już po wielu konsultacjach wewnętrznych, a także tych z przedstawicielami stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy Skawina. Spotkaliśmy się już z kilkoma wątpliwościami, co do interpretacji przedstawionych wytycznych, jak i wątpliwościami odnośnie powrotu do treningów w ogóle. To jednak świadczy o świadomym podejściu do tego tematu. Podejmując decyzje w tym zakresie musimy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników zajęć. Wstępnie zakładamy, że w pierwszej kolejności udostępnimy możliwość korzystania z obiektów dla podmiotów zorganizowanych – klubów sportowych – z którymi ustalimy szczegóły korzystania z infrastruktury wedle wprowadzonych wytycznych.

Na jakich zasadach zostaną udostępnione?

Przede wszystkim z zastosowaniem zasad określonych w wytycznych Ministerstwa Sportu, tj.: zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), ograniczona liczba osób, weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Zapewne kolejne dni przyniosą więcej informacji. Wszyscy musimy pamiętać, że cały proces stopniowego wracania do standardowego funkcjonowania obiektów sportowych służy naszemu bezpieczeństwu i ma powodować zachowanie ostrożności zarówno przez administratorów tych obiektów, jak i korzystających. Otworzenie obiektów w zaistniałej sytuacji będzie stanowić duże wyzwanie z uwagi na wszystkie związane z tym kwestie organizacyjne oraz szeroko rozumianą sytuację CKiS. Przyjęliśmy nowe wytyczne nie bez obaw ale i z dozą optymizmu. Mamy świadomość roli sportu w obliczu obecnej sytuacji, a zachęcanie do aktywności fizycznej to jedna z naszych pasji, jednak do otwarcia obiektów musimy podejść z dużą dozą ostrożności.

foto: ckis.pl