Prawa pacjenta – błędy medyczne

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd okołoporodowy?

Przyjście na świat dziecka powinno być najszczęśliwszym wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarza się, że w czasie ciąży lub porodu dochodzi do  komplikacji wywołanych na skutek błędów medycznych, które często bywają bardzo poważne w skutkach.

Strach wejść na salę porodową. Błędy, zagrażające życiu

Coraz częściej słyszy się o błędach w sztuce, popełnionych przez personel medyczny. Jednak nie zastanawiamy się nad tym zagadnieniem, dopóki nie zacznie ono dotyczyć nas osobiście. Zazwyczaj ufamy lekarzom i pielęgniarkom na tyle, że oddajemy się pod ich opiekę całkowicie, bez jakichkolwiek wątpliwości. Jednak personel medyczny to zwykli ludzie i zdarza się im popełniać błędy. Wiele pomyłek wynika z postępowania sprzecznego z zasadami wiedzy i nauki medycznej lub zwyczajnie z zaniedbania pociągające za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a czasem prowadząc nawet do śmierci matki lub dziecka. Niestety, błędy dotyczą również lekarzy pełniących opiekę nad ciężarnymi oraz uczestniczących przy porodzie. Najczęściej występujące błędy medyczne okołoporodowe to:

  • brak lub niedostateczne monitorowanie stanu zdrowia matki i dziecka przed oraz w trakcie porodu,
  • niewykonanie lub zbyt opieszałe wykonanie cesarskiego cięcia,
  • zła diagnoza stanu zdrowia matki i dziecka, co może doprowadzić do nierozpoznania wad wrodzonych u dziecka lub schorzeń u matki,
  • brak podjęcia odpowiedniego leczenia dziecka tuż po porodzie.

Powyższe błędy doprowadzić mogą do poważnych skutków zdrowotnych, do których należą między innymi: niedotlenienie okołoporodowe, porażenie mózgowe, zamartwica dziecka, zmiany  neurologiczne, urazy bioder lub obojczyka, urazy głowy u noworodka, krwotoki u rodzącej, uszkodzenie macicy lub dróg moczowych.

Komu przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny?

Zgodnie z przepisami prawa, roszczenie odszkodowawcze przysługuje matce oraz dziecku, którzy na skutek błędów medycznych doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W imieniu dziecka zazwyczaj występują przedstawiciele ustawowi, na przykład rodzice. Jeśli następstwem błędu medycznego okołoporodowego jest śmierć matki lub dziecka, roszczenie odszkodowawcze przysługuje osobom bliskim, najczęściej ojcu dziecka, dziadkom i rodzeństwu.

Otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za błędy medyczne jest czasochłonne, ale  nie niemożliwe. Najlepiej w tej kwestii zwrócić się po profesjonalną pomoc – mówi prawnik z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym – Otrzymane odszkodowanie, a nawet renta jest często nieocenionym ułatwieniem w leczeniu i rehabilitacji. Dlatego warto walczyć o swoje prawa.